Pörssitiedotteet 2017

Tikkurilan liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2017

28.4.2017 9.00

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
28.4.2017 klo 9.00 (CET+1)

Tikkurilan liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2017

Tikkurilan liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 5,1 prosenttia 137,1 miljoonaan euroon (1-3/2016: 130,4). Oikaistu liikevoitto oli 5,2 (12,5) miljoonaa euroa eli 3,8 (9,6) prosenttia liikevaihdosta.

"Tuotteidemme kysyntä kasvoi alkuvuonna ennen kaikkea Pohjoismaissa ja Venäjällä. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta aiheutuneet merkittävät kiinteät kulut ja muut käynnistyshaasteet, erityisesti Skandinaviassa, kuitenkin heikensivät ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoittoa. Priorisoimme tässä tilanteessa toimitusvarmuutta ja asiakaspalveluresursseja pitääksemme asiakastyytyväisyyden mahdollisimman korkealla.

Raaka-ainemarkkinoilla tilanne on vaikea, mutta olemme pystyneet alkuvuoden aikana turvaamaan keskeisten raaka-aineidemme, kuten titaanidioksidin, saatavuuden tiukasta markkinatilanteesta huolimatta. Raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien hinnat ovat kuitenkin nousseet, ja nousun ennakoidaan lähikuukausina voimistuvan, minkä johdosta nostimme myyntihintojamme Venäjällä helmikuussa ja tulemme tekemään korotuksia muillakin markkinoilla kompensoidaksemme kustannusinflaatiota. Myyntihintojen korotusten vaikutukset tulevat näkymään kuitenkin tietyllä viiveellä, ja hinnoittelu tehdään markkina- ja asiasegmenttikohtaisesti. Kustannuskilpailukyvyn varmistamiseksi jatkamme toimintamme tehostamista.

Viime vuonna markkinaosuutemme vahvistui tai pysyi vakaana kaikilla keskeisillä markkinoilla paitsi Venäjällä, missä markkinaosuutemme laski noin prosenttiyksiköllä", toteaa toimitusjohtaja Erkki Järvinen.

 

Avainluvut

(Milj. euroa) 1-3/2017 1-3/2016 Muutos-%
Konsernitieto      
Liikevaihto 137,1 130,4 5,1 %
Oikaistu liikevoitto 5,2 12,5 -58,2 %
Oikaistu liikevoitto-%   3,8 % 9,6 %  
Tulos per osake, euroa 0,13 0,23 -43,9 %
Korollinen nettovelka (kauden lopussa) 89,2 75,5 18,2 %
Oma pääoma yhteensä (kauden lopussa) 217,4 205,5 5,8 %
Varat yhteensä (kauden lopussa) 486,1 452,6 7,4 %
Segmenttitieto      
SBU West, liikevaihto 99,0 99,6 -0,6 %
SBU West, oikaistu liikevoitto 7,1 14,3 -50,6 %
SBU East, liikevaihto 38,1 30,8 23,5 %
SBU East, oikaistu liikevoitto -1,0 -0,6 -56,6 %
Liikevaihto maittain      
Ruotsi 36,6 38,4 -4,8 %
Venäjä 26,2 18,5 41,1 %
Suomi 28,4 28,3 0,4 %
Puola 16,5 16,9 -2,1 %

 

Taloudellinen kehitys tammi-maaliskuussa 2017

Korkeammat myyntivolyymit kasvattivat Tikkurila-konsernin ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoa 7 prosenttia. Myös valuuttojen ja ennen kaikkea Venäjän ruplan vahvistuminen kasvatti liikevaihtoa. Myyntimixin ja -hintojen epäsuotuisalla kehityksellä sekä divestoinneilla oli kielteinen vaikutus liikevaihtoon.

Kannattavuutta heikensi vertailukautta selvästi korkeampi kustannustaso, joka johtui ennen kaikkea uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta. Kustannukset painottuvat alkuvuoteen, jolloin järjestelmän käyttöönotto oli portaittain käynnissä usealla keskeisellä markkinalla.

Ohjeistus vuodelle 2017 ennallaan

Tikkurila arvioi tilikauden 2017 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvavan vuoden 2016 tasosta.


Tikkurila Oyj
Erkki Järvinen, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Erkki Järvinen, toimitusjohtaja
matkapuh. 0400 455 913, erkki.jarvinen@tikkurila.com

Jukka Havia, CFO
matkapuh. 050 355 3757, jukka.havia@tikkurila.com

Minna Avellan, johtaja, sijoittajasuhteet ja brändikonseptien kehittäminen
matkapuh. 040 533 7932, minna.avellan@tikkurila.com


Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olemme perinteikäs suomalainen yritys, joka toimii nykyään 14 maassa. Laadukkaiden tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme markkinoiden parhaan käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi


Palaa otsikoihin