Pörssitiedotteet 2012

Tikkurila vähentää henkilöstöä Suomessa

16.1.2012 9.00

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
16.1.2012 klo 9.00 (CET+1)

Tikkurila on saanut päätökseen marraskuussa 2011 aloittamansa Tikkurila Oyj:n koko henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut Suomessa. Neuvottelujen lopputuloksena irtisanotaan yhteensä 62 henkilöä yhtiön eri toiminnoista. Irtisanottavista yhteensä 39 henkilöä on johtajia tai toimihenkilöitä ja 23 työntekijöitä.

Neuvottelujen alkaessa Tikkurila arvioi vähennystarpeen olevan enintään 100 henkilöä. Tikkurila-konsernin henkilöstömäärä oli vuonna 2011 kaikkiaan noin 3 700, joista noin 750 työskenteli Suomessa.

Irtisanomisista ja niihin liittyvistä tukitoimista arvioidaan aiheutuvan tilikaudella 2012 noin 1,5-2,0 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset.

Lisäksi Tikkurila Oyj on päättänyt ulkoistaa Vantaan toimipaikan henkilöstöravintolan, siivoustoiminnot, kiinteistöhuollon ja toimistopalvelut ISS Palvelut Oy:lle helmikuun 2012 alusta alkaen. Sopimuksen puitteissa yhteensä noin 50 henkilöä siirtyy ISS Palvelut Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Toimenpiteet ovat osa Tikkurilan loppuvuodesta 2011 aloittamaa koko konsernia koskevaa toimenpideohjelmaa, jonka tavoitteena on joustavampi organisaatio ja kustannusrakenne sekä toimintamallien virtaviivaistaminen epävarmassa ja nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa. Ohjelmaan kuuluu organisatoristen rakenteiden uudistaminen, vastuualueiden selkeyttäminen ja toimintatapojen muuttaminen. Myös eri tuotantolaitosten roolit selvitetään ja tarvittaessa järjestetään uudelleen.

Suomen lisäksi Tikkurila on käynnistänyt vuoden 2012 alussa organisaation virtaviivaistamisen Puolassa. Tehokkuuden parantamiseen ja rakennemuutokseen tähtääviä toimenpiteitä tullaan käynnistämään kaikissa maissa ja liiketoimintayksiköissä lähikuukausien aikana.

Tikkurila Oyj
Erkki Järvinen


Lisätietoja:

Tikkurila Oyj
Erkki Järvinen, toimitusjohtaja
Puh.  0400 455 913, erkki.jarvinen@tikkurila.com


Tikkurila on jo 150 vuoden ajan tarjonnut kuluttajille ja ammattilaisille helppokäyttöisiä ja kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen. Tikkurila haluaa olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja muissa valituissa Itä-Euroopan maissa. - Väriä elämääsi Tikkurilasta.

www.tikkurilagroup.fi


Palaa otsikoihin