Julkaisut


Tikkurilan vuosikatsaus 2015

Vuosikatsaus 2015


Vuosikatsaus 2015 koostuu kahdesta erillisestä pdf-raportista, jotka ovat Tilinpäätös 2015 ja Tikkurila GRI 2015 -yritysvastuuraportti.Tikkurilan tilinpäätös 2015
Tilinpäätös 2015 kertoo lyhyesti Tikkurilan liiketoiminnasta ja sisältää vuoden 2015 tilinpäätöksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Tikkurila tilinpäätös 2015

Tikkurila GRI 2015 -yritysvastuuraportti
Tikkurila GRI 2015 esittelee Tikkurilan lähestymistavan vastuullisuuteen ja Global Reporting Initiative (GRI) G4 -ohjeistoa soveltavan raportoinnin vuodelta 2015. Tikkurila GRI 2015

Tikkurila yritysesite

Tikkurila company brochure
Sustainable beauty since 1862 Tikkurila company brochure
 
Tikkurila yritysesite
Kestävää kauneutta vuodesta 1862 Tikkurila yritysesite 2014
 

Tikkurila 2013 julkaisu
Tikkurila 2013 julkaisu sisältää lyhyen kuvauksen yhtiön toiminnasta ja vuodesta 2013. Tikkurila 2013 -julkaisu


Aiemmat vuosikertomukset

Vuosikertomus
Esitteet
Liiketapaperiaatteet
Tikkurilan liiketapaperiaatteissa määritellään yhtiön liiketapaa koskevat perusvaatimukset eli miten menettelemme ammattimaisissa liikesuhteissa, eturistiriidoissa, yhtiön omaisuuteen, reiluun kilpailuun, ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon sekä terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön että luottamukseen ja yksityisyyden suojaan liittyvissä asioissa. Tikkurilan liiketapaperiaatteet


Esitykset
Raportit
Ajankohtaista
Toimipaikat
Kysymyksia