Julkaisut


Tikkurilan vuosikatsaus 2017Vuosikatsaus 2017 koostuu kahdesta erillisestä pdf-raportista, jotka ovat Tilinpäätös 2017 ja Tikkurila GRI 2017 -yritysvastuuraportti.Tikkurilan tilinpäätös 2017
Raportti kertoo lyhyesti Tikkurilan liiketoiminnasta ja sisältää vuoden 2017 tilinpäätöksen ja hallinnointiselvityksen. Tikkurilan tilinpäätös 2017

Tikkurila GRI 2017 -yritysvastuuraportti
Yritysvastuuraportti esittelee Tikkurilan lähestymistavan vastuullisuuteen ja Global Reporting Initiative (GRI) G4 -ohjeistoa soveltavan raportoinnin vuodelta 2017. Tikkurila GRI 2017 FIN


Aiemmat vuosikertomukset

Vuosikertomus
Esitteet
Liiketapaperiaatteet
Tikkurilan liiketapaperiaatteissa määritellään yhtiön liiketapaa koskevat perusvaatimukset eli miten menettelemme ammattimaisissa liikesuhteissa, eturistiriidoissa, yhtiön omaisuuteen, reiluun kilpailuun, ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon sekä terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön että luottamukseen ja yksityisyyden suojaan liittyvissä asioissa. Tikkurilan liiketapaperiaatteet