Julkaisut


Tikkurilan vuosikatsaus 2016Vuosikatsaus 2016 koostuu kahdesta erillisestä pdf-raportista, jotka ovat Tilinpäätös 2016 ja Tikkurila GRI 2016 -yritysvastuuraportti.Tikkurilan tilinpäätös 2016
Tilinpäätös 2016 kertoo lyhyesti Tikkurilan liiketoiminnasta ja sisältää vuoden 2016 tilinpäätöksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Tikkurila tilinpäätös 2016

Tikkurila GRI 2016 -yritysvastuuraportti
Tikkurila GRI 2016 esittelee Tikkurilan lähestymistavan vastuullisuuteen ja Global Reporting Initiative (GRI) G4 -ohjeistoa soveltavan raportoinnin vuodelta 2016. Tikkurila GRI 2016 FIN

Tikkurila yritysesite

Tikkurila company brochure
Sustainable beauty since 1862 Tikkurila company brochure
 
Tikkurila yritysesite
Kestävää kauneutta vuodesta 1862 Tikkurila yritysesite 2014
 

Tikkurila 2013 julkaisu
Tikkurila 2013 julkaisu sisältää lyhyen kuvauksen yhtiön toiminnasta ja vuodesta 2013. Tikkurila 2013 -julkaisu


Aiemmat vuosikertomukset

Vuosikertomus
Esitteet
Liiketapaperiaatteet
Tikkurilan liiketapaperiaatteissa määritellään yhtiön liiketapaa koskevat perusvaatimukset eli miten menettelemme ammattimaisissa liikesuhteissa, eturistiriidoissa, yhtiön omaisuuteen, reiluun kilpailuun, ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon sekä terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön että luottamukseen ja yksityisyyden suojaan liittyvissä asioissa. Tikkurilan liiketapaperiaatteet