Artikkelit

Tikkurilan uuden toimitusjohtajan Elisa Markulan tervehdys

12.4.2018 10.00

Toimitusjohtaja Elisa Markula käy videossaan läpi painopistealueita, joihin hän keskittyy ensimmäisenä. Nämä painopistealueet ovat tehokkuuden lisääminen, orgaanisen liikevaihdon kasvattaminen sekä johtajuuden ja yhtenäisen yrityskulttuurin rakentaminen.



Tehokkuutta lisätään viime vuonna käynnistetyllä ohjelmalla, jonka tavoitteena on 30 miljoonan euron säästöjen saavuttaminen. Tehostamisohjelman puitteissa on tähän mennessä siirrytty keskitetympään organisaatiomalliin, luovuttu kannattamattomista liiketoiminnoista, päätetty tiettyjen pienten tuotantoyksiköiden lopettamisesta sekä käynnistetty tuoteportfolion yhtenäistäminen ja yksinkertaistaminen. Tuotantoverkoston ja tuoteportfolion optimointia sekä muita kustannussäästötoimenpiteitä tullaan jatkamaan kuluvan vuoden aikana.

Liikevaihdon kasvua tulevat lyhyellä aikavälillä tukemaan myyntihintojen korotukset, joita Tikkurila on tehnyt ja tulee tekemään kohoavia raaka-ainekustannuksia kompensoidakseen. Tikkurila menetti viime vuonna myyntiä etenkin uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta johtuneiden toimitusongelmien vuoksi. Nämä ongelmat on saatu pitkälti ratkaistua ja toimitusvarmuus on palautettu hyvälle tasolle. Myynnin kasvua tukee myös keskeisten toimintamaiden hyvät kysyntänäkymät.

Pidemmällä aikavälillä Markulan tavoitteena on varmistaa Tikkurilan vision, ’Surfaces that make a difference’ (Pintoja, joilla on merkitystä) toteutuminen. Markula haluaa määritellä selkeästi yhtiön asemoinnin markkinoilla, erottautumistekijät ja strategiset valinnat. ”Haluamme tuntea pintakäsittelyihin liittyvät tarpeet niin hyvin, että saamme asiakkaat onnistumaan, joko nykyisillä tuotteilla tai uusilla ratkaisuilla. Haluamme, että asiakkaat kokevat saavansa meiltä parhaat tuotteet ja avun sekä pinnat, joilla on merkitystä niin asiakkaan kuin kestävän kehityksen näkökulmasta”, Markula toteaa.

Markula uskoo hyvään johtajuuteen ja vahvaan, arvoihin ja kestävään kehitykseen pohjautuvaan yrityskulttuuriin.


Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 3 000 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 miljoonaa euroa vuonna 2017. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.


www.tikkurilagroup.fi



Palaa otsikoihin



Color Now 2018

Tikkurilan Color Now 2018 -niminen lehti kertoo tarinoita värien ja sisustuksen maailmasta klassisen sisustuslehden muodossa. Lehdestä löytyy myös vuoden 2018 ajankohtaisimpien sisustussävyjen esittely.


TILAA LEHTI >>

colornow2018-kansi