Strategia ja tavoitteet

Tikkurila tarjoaa kuluttajille ja ammattilaisille helppokäyttöisiä ja kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen. Tikkurila haluaa olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja muissa valituissa Itä-Euroopan maissa.  – Väriä elämääsi Tikkurilasta.


Strategia

 

Vuosien 2011 ja 2012 aikana Tikkurila keskittyi erityisesti rakenteiden muuttamiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Jatkossa Tikkurila tavoittelee korkeampaa kasvua. 

 


Strateginen viitekehys

Vuonna 2009 määritellyn strategian mukaisesti Tikkurila noudattaa keskittymisen strategiaa:

 

Keskittyminen

  • Tikkurila palvelee kuluttajia ja ammattilaisia, tarkkaan valikoidut teolliset toimijat mukaan lukien
  • Tikkurila toimii Pohjoismaissa, Venäjällä ja muissa valituissa Itä-Euroopan ja Keski-Aasian maissa
  • Tikkurila panostaa omiin vahvoihin brändeihin ja keskittyy korkeamman laatu- ja hintaluokan maaleihin

Kannattavuus

Tikkurilan strategiaa täsmennettiin edelleen vuonna 2011. Kannattavuuden parantamiseksi Tikkurila käynnisti vuoden 2011 lopussa konsernia koskeneen toimenpideohjelman, jonka tavoitteena oli joustavampi organisaatio ja kustannusrakenne sekä toimintamallien virtaviivaistaminen. Ohjelmaan kuului organisatoristen rakenteiden uudistaminen, vastuualueiden selkeyttäminen ja toimintatapojen muuttaminen. Tavoitteena on myös eri tuotantolaitosten roolien selvittäminen ja tarvittaessa uudelleenjärjestäminen.

 

Kasvu

Vuoden 2012 strategiakierroksen myötä Tikkurila on asettanut tavoitteekseen korkeamman kasvun. Asiakaskeskeisyys korostuu kaikissa toiminnoissa. Tikkurila pyrkii kasvamaan markkinoiden keskimääräistä kasvuvauhtia nopeammin kaikilla markkinoillaan ja erityisesti Venäjällä ja sen lähialueilla. Painopiste on vahvojen brändien avulla tapahtuvassa orgaanisessa kasvussa. Tikkurila tekee kohdennettuja yritysostoja ja yhteistyöjärjestelyjä, mikäli ne tukevat strategian täytäntöönpanoa maantieteellisen alueen laajentamisen tai tuote- ja palvelutarjoaman kasvattamisen kautta. Yhtiö pyrkii laajentamaan toimintaansa palveluihin yhdistämällä nykyiseen tuotevalikoimaan yhdistettyjä maalaamiseen ja sisustamiseen liittyviä palveluita. Lisäksi Tikkurila arvioi uusia jakelumalleja. Yhtiö hyödyntää myös shop-in-shop -konsepteja, ja tutkii arvoketjussa eteenpäin integroitumista tietyillä alueilla.

 

Kasvun malli  

Olemme valmiita astumaan uuteen kehitysvaiheeseen, jossa painopiste on kannattavassa kasvussa: tavoitteenamme on yltää yhden miljardin euron liikevaihtoon ja yli 12 prosentin liikevoittomarginaaliin vuonna 2018.

 

Kannattava kasvu

Tavoitteenamme on kasvaa kannattavasti. Kasvun painopiste on vahvojen brändien avulla tapahtuvassa orgaanisessa kasvussa. Pyrimme vahvistamaan markkinaosuuksiamme maaliliiketoiminnassa nykyisillä markkinoillamme ja ennen kaikkea itäisen Euroopan kasvavilla markkinoilla. Harkitsemme myös laajentumista nykyistä tuotevalikoimaamme täydentäviin tuotekategorioihin sekä uusille lähimarkkinoille, joiden maalimarkkinoilla on potentiaalia korkeaan kasvuun. Kasvavien myyntivolyymien kautta tavoittelemme yhä useampia kuluttajia, mikä vahvistaa brändejämme entisestään.

Jatkuva parantaminen

Kannattava volyymikasvu nostaa kapasiteettimme käyttöastetta ja pienentää yksikkökohtaisia valmistuskustannuksia, kun kiinteät kustannukset voidaan jakaa suuremmalle valmistusmäärälle. Tehokkuutta haetaan myös muiden konsernin sisäisten toimien, kuten raaka-aineiden, kaavojen, tuotteiden ja pakkausten harmonisoinnin, kautta.

Markkinointi ja innovaatiot 

Tehokkaampi toiminta vapauttaa resursseja liiketoimintamme kehittämiseen. Toiminnassamme uudet ja paremmat tuotteet ja palvelut sekä ostamisen ja tuotteiden käyttämisen helpottumisen taustalla ovat panostuksemme tuotekehitykseen ja markkinointiin. Investoimme etenkin jakelumme kehittämiseen, mietimme tuotevalikoimamme täydentämistä ja pyrimme palvelujen painoarvon kasvattamiseen.