Strategia ja tavoitteet

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan toimija, jonka toiminnan perustan muodostavat laadukkaat pintakäsittelytuotteet ja asiantuntevat palvelut. Tavoitteenamme on tarjota markkinoiden paras käyttäjäkokemus. Vahvat brändit, palvelukulttuuri, kestävän kehityksen ratkaisut ja markkinajohtajuus ovat tärkeimpiä kilpailuetujamme.


Strategiamme kulmakivet ovat keskittyminen ja kannattava, monipuolinen kasvu.Strategia_kuva_1


Tikkurila keskittyy liiketoiminnassaan tarkkaan valikoituihin asiakkaisiin, rajatulle maantieteelliselle alueelle ja omiin vahvoihin brändeihin.

  • Tikkurila palvelee kuluttajia, ammattilaisia ja valikoituja teollisia toimijoita
  • Tikkurila toimii Pohjoismaissa, Venäjällä sekä valituissa Itä-Euroopan ja Aasian maissa
  • Tikkurila panostaa omiin vahvoihin brändeihin ja keskittyy korkeamman laatu- ja hintaluokan maaleihin

Tavoitteenamme on kasvaa kannattavasti. Kasvua haetaan monipuolisesti eri tuoteryhmistä ja maantieteellisiltä alueilta. Kasvun painopiste on vahvojen brändien avulla tapahtuvassa orgaanisessa kasvussa. Lisäksi hyödynnämme aktiivisesti kohdennettuja yritysostoja ja yhteistyöjärjestelyjä mahdollisuuksien avautuessa. Käyttäjäkokemuksen parantaminen ohjaa vahvasti kaikkea toimintaamme. Pyrimme vahvistamaan markkinaosuuksiamme maaliliiketoiminnassa nykyisillä markkinoillamme ja kasvamaan etenkin niillä markkinoilla, joilla meillä on vielä alhainen markkinaosuus. Lyhyellä aikavälillä kypsien markkinoiden merkitys korostuu, kun taas pitkällä aikavälillä Tikkurilan kasvusta merkittävän osuuden odotetaan tulevan kehittyviltä markkinoilta, kuten Venäjältä. Asiakaspalvelun parantamiseksi pyrimme myös laajentumaan nykyistä tuotevalikoimaamme täydentäviin tuotekategorioihin.


Volatiilissa markkinassa tuotannon joustavuus on tärkeää sekä asiakaspalvelun että kannattavuuden näkökulmasta. Korkean palveluasteen ja tehokkaan tuotannon yhdistäminen on tuotannon tärkein tavoite. Joustavan tuotannon lisäksi tehokkuutta haetaan myös muiden konsernin sisäisten toimien, kuten raaka-aineiden, kaavojen, tuotteiden ja pakkausten harmonisoinnin kautta.


Tikkurilan tärkeimmät kasvun lähteet on kuvattu alla olevassa kuvassa:Strategia_kuva_2
Lue strategian toteuttamisesta vuoden 2016 aikana toimitusjohtajan katsauksesta.