content-header-image

Strategia

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan toimija, jonka toiminnan perustan muodostavat laadukkaat pintakäsittelytuotteet ja asiantuntevat palvelut. Tavoitteenamme on tarjota markkinoiden paras käyttäjäkokemus. Vahvat brändit, palvelukulttuuri, kestävän kehityksen ratkaisut ja markkinajohtajuus ovat tärkeimpiä kilpailuetujamme. Strategiaa parhaillaan päivitetään ja kerromme uudistuneen kasvustrategiamme vuoden 2019 aikana.

Tikkurila keskittyy liiketoiminnassaan tarkkaan valikoituihin asiakkaisiin, rajatulle maantieteelliselle alueelle ja omiin vahvoihin brändeihin.

  • Tikkurila palvelee kuluttajia, ammattilaisia ja valikoituja teollisia toimijoita.

  • Tikkurila toimii Pohjoismaissa, Venäjällä, valituissa Itä-Euroopan ja Keski-Aasian maissa sekä Kiinassa.

  • Tikkurila panostaa omiin vahvoihin brändeihin ja keskittyy premium-maaleihin.

 

Strategia

 

Missio ja asiakaslupaus

”Pohjoismaista laatua alusta loppuun” eli haluamme tarjota parhaan pintakäsittelyn asiakaskokemuksen.

Visio

”Surfaces that make a difference” eli ”pinnat, joilla on merkitystä”.

Visio vetää yhteen Tikkurilaan vaikuttavat megatrendit ja antaa selvän suunnan yhtiön pitkäaikaiselle kehittämiselle. Pintoja mahdollisimman kestävästi suojaavien ja kaunistavien tuotteiden lisäksi tavoitteenamme on kehittää jatkossa entistä enemmän ratkaisuja ja materiaaleja, joiden avulla muun muassa helpotamme ja tehostamme asiakkaidemme työtä. Tikkurila haluaa vastata asiakkaiden toiveisiin entistä kestävämmistä, funktionaalisesti toimivista ja ympäristöystävällisistä pinnoista.

Kannattava kasvu

Tavoitteenamme on kasvaa kannattavasti. Kasvua haetaan monipuolisesti eri tuoteryhmistä ja maantieteellisiltä alueilta. Kasvun painopiste on vahvojen brändien avulla tapahtuvassa orgaanisessa kasvussa. Lisäksi hyödynnämme aktiivisesti kohdennettuja yritysostoja ja yhteistyöjärjestelyjä mahdollisuuksien avautuessa.

Tikkurila toimii Pohjoismaissa, Venäjällä sekä valituissa Itä-Euroopan ja Aasian maissa. Pyrimme vahvistamaan markkinaosuuksiamme maaliliiketoiminnassa nykyisillä markkinoillamme ja kasvamaan etenkin niillä markkinoilla, joilla meillä on vielä alhainen markkinaosuus.

Tikkurila käynnisti vuonna 2017 laajamittaisen tehostamisohjelman kannattavuuden parantamiseksi. Ohjelman tavoitteena on vähintään 30 miljoonan euron säästöjen saavuttaminen. Parantunut kustannuskilpailukyky tulee tukemaan Tikkurilaa kasvun hakemisessa.

 

Vastuullisuuslupaukset

Tikkurilan yritysvastuuohjelma ”A Colorful Tomorrow” luo viitekehyksen Tikkurilassa tehtävään kestävään ja vastuulliseen liiketoiminnan kehittämiseen. Vuonna 2018 uudistamme vastuullisuusohjelmaamme ja määrittelemme yhdessä liiketoiminnan avainhenkilöiden kanssa konkreettiset kestävän kehityksen asiakaslupaukset yhtiön päivitetyn strategian mukaisesti. Nämä lupaukset ohjaavat kestävän kehityksen hankkeita ja tukevat liiketoiminnan kehitystä kestävän kehityksen näkökulmasta.

 

Kestävän kehityksen lupaukset:

  • Kehitämme tuoteominaisuudet huippuunsa niin, että ympäristövaikutus on mahdollisimman pieni.
  • Parannamme ja turvaamme ilmanlaatua tuotteillamme ja palveluillamme. 
  • Tehostamme resurssien hyödyntämistä ja keskitymme toiminnassamme laatuun, turvallisuuteen ja kestävyyteen.  
  • Olemme vastuullinen ja aktiivinen toimija yhteisöissämme.

 

Arvot

Tikkurilan toimintoja ohjaavat ja kestäviä toimia tukevat arvomme: olemme luottamuksen arvoisia, innovatiivisia ja ammattilaisia. Näitä arvoja toteutamme sekä suurissa että pienissä arjen päätöstilanteissa.

 

Olemme luottamuksen arvoisia

 

Value trustworthy

Kehitämme ja tarjoamme laadukkaita brändejä, palveluita ja tuotteita, joiden turvallisuuteen, toimivuuteen ja ympäristömyötäisyyteen ihmiset voivat luottaa. 

​​Olemme innovatiivisia

Value innovative

Saamme aikaan muutosta markkinoilla ja tarjoamme uudenlaisia ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin.

Olemme ammattilaisia

Value professionals

Tuomme lisäarvoa asiakkaillemme, omistajillemme ja koko yhteisöllemme – joka päivä.