content-header-image
Pörssitiedotteet

UBS Group AG:n välillinen omistusosuus noussut 5,49 prosenttiin

26.05.2021

Tikkurila Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat
26.5.2021 klo 9.30

Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 25.5.2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukaisen ilmoituksen UBS Group AG:lta.

UBS Group AG:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista on ylittänyt 5 prosenttia ja on nyt 5,49 prosenttia 24.5.2021 tehtyjen kauppojen jälkeen.

UBS Group AGin omistusosuus heidän ilmoituksensa mukaisesti: 

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:
 

  % osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteensä %
(A + B)
Liikkeeseenlaskijan
osakkeiden
kokonaismäärä

 
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,49 % 0,00 % 5,49 % 44 108 252
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus Alle
minimirajan
Alle
minimirajan
Alle
minimirajan
 

Tiedot omistus- ja äänioikeudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl Osakkeiden ja
äänten %-osuus
ISIN-koodi Suora
(AML 9:5)
Epäsuora
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Epäsuora
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000008719 2 423 175 5,49 %
Yhteensä A 2 423 175 5,49 %
 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen),
jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:
 

 

Nimi

%-osuus osakkeista ja
äänistä
%-osuus osakkeista ja
äänistä
rahoitusvälineiden
kautta
Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet
yhteensä
UBS Group AG
UBS AG 5.49% 5.49%
UBS Americas Holding LLC
UBS Americas Inc.
UBS Asset Management Trust Company
 

Tikkurila Oyj 
Sanna Lehti,
Lakiasiainjohtaja  

Lisätietoja:  
Sanna Lehti, lakiasiainjohtaja,
puh. 040 5111757
  
sanna.lehti@tikkurila.com 

About us

Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Yhdessätoista maassa toimivat 2 400 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 miljoonaa euroa vuonna 2020. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

Contact

Tikkurila Oyj
PL 53, Heidehofintie 2 01300 Vantaa
020 191 2000
www.tikkurilagroup.fi