content-header-image
Pörssitiedotteet

UBS Group AG:n välillinen omistusosuus noussut 5,43 prosenttiin

21.04.2021

Tikkurila Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat
21.4.2021 klo 15.55

Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 21.4.2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukaisen ilmoituksen UBS Group AG:lta.

UBS Group AG:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista on ylittänyt 5 prosenttia ja on nyt 5,43 prosenttia 20.4.2021 tehtyjen kauppojen jälkeen.

UBS Group AGin omistusosuus heidän ilmoituksensa mukaisesti:  

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä (A)


 
% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B)
 
Yhteensä %
(A + B)
Liikkeeseenlaskijan osakkeiden kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,43 % 0,00 % 5,43 % 44 108 252
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus Alle minimirajan Alle minimirajan Alle minimirajan

 
Tiedot omistus- ja äänioikeudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

 

Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl

Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi Suora(AML 9:5) Epäsuora(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Epäsuora(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000008719 2 396 158 5,43 %
Yhteensä A 2 396 158 5,43 %
 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen),
jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

 

Nimi

%-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
UBS Group AG
UBS AG 5.43% 5.43%
UBS Americas Holding LLC
UBS Americas Inc.
UBS Asset Management Trust Company

Tikkurila Oyj 
Sanna Lehti,
Lakiasiainjohtaja  

Lisätietoja:  
Sanna Lehti, lakiasiainjohtaja,

puh. 040 5111757  
sanna.lehti@tikkurila.com 

About us

Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Yhdessätoista maassa toimivat 2 400 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 miljoonaa euroa vuonna 2020. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

Contact

Tikkurila Oyj
PL 53, Heidehofintie 2 01300 Vantaa
020 191 2000
www.tikkurilagroup.fi