content-header-image
Pörssitiedotteet

Tikkurilan puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2018

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
3.8.2018 klo 9.00 (CET+1)

03.08.2018

Tikkurilan puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2018: Myyntivolyymit ja liikevoitto kasvussa toisella neljänneksellä valuuttoihin ja raaka-aineinflaatioon liittyvästä vastatuulesta huolimatta. Kustannusvähennykset etenevät suunnitellusti.

Huhti-kesäkuu 2018 lyhyesti

  •  Liikevaihto laski toisella neljänneksellä 5,1 prosenttia 173,7 miljoonaan euroon (4−6/2017: 183,2). Liikevaihto kasvoi 3,1 prosenttia ilman valuuttakurssien ja yritysmyyntien vaikutusta.
  • Oikaistu liikevoitto oli 21,5 (20,0) miljoonaa euroa eli 12,4 (10,9) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 21,2 (20,0) miljoonaa euroa eli 12,2 (10,9) prosenttia liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,35 (0,28) euroa.

Tammi-kesäkuu 2018 lyhyesti

  •  Liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 5,1 prosenttia 303,8 miljoonaan euroon (1−6/2017: 320,2). Liikevaihto kasvoi 1,6 prosenttia ilman valuuttakurssien ja yritysmyyntien vaikutusta.
  • Oikaistu liikevoitto oli 25,1 (25,2) miljoonaa euroa eli 8,3 (7,9) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 21,1 (25,2) miljoonaa euroa eli 7,0 (7,9) prosenttia liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,30 (0,41) euroa.

Ohjeistus vuodelle 2018

-        Tikkurilan liikevaihdon arvioidaan säilyvän edellisvuoden tasolla ja oikaistun liikevoiton arvioidaan paranevan.

Avainluvut 
(Milj. euroa)  4–6/2018  4–6/2017  Muutos-%  1–6/2018  1–6/2017  Muutos-%  1–12/2017 
Tuloslaskelma 
Liikevaihto  173,7 183,2 -5,1 % 303,8 320,2 -5,1 % 582,4
Oikaistu liikevoitto 21,5 20,0 7,8 % 25,1 25,2 -0,2 % 28,8
Oikaistu liikevoitto-% 12,4 % 10,9 % 8,3 % 7,9 % 4,9 %
Liikevoitto (EBIT)  21,2 20,0 6,0 % 21,1 25,2 -16,1 % 19,3
Liikevoitto-% (EBIT-%)  12,2 % 10,9 % 7,0 % 7,9 % 3,3 %
Tulos ennen veroja  19,5 16,4 18,7 % 18,2 23,7 -23,4 % 16,6
Katsauskauden tulos  15,4 12,5 22,9 % 13,3 18,1 -26,7 % 10,7
Muita keskeisiä tunnuslukuja 
Tulos per osake, euroa  0,35 0,28 22,9 % 0,30 0,41 -26,7 % 0,24
Sidotun pääoman tuotto (ROCE), %, rullaava 5,0 % 12,9 % 5,0 % 12,9 % 6,3 %
Rahavirta investointien jälkeen  -6,5 -33,4 80,6 % -52,1 -63,9 18,5 % 4,4
Korollinen nettovelka kauden lopussa  157,3 157,2 0,0 % 90,1
Nettovelkaantumisaste (gearing), %   104,6 % 83,3 % 50,2 %
Omavaraisuusaste, %  28,1 % 34,8 % 42,0 %
Henkilöstö kauden lopussa  3 030 3 228 -6,1 % 3 037


Toimitusjohtaja Elisa Markula: 

"Euromääräinen liikevaihtomme laski toisella vuosineljänneksellä, mutta kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein ja ilman yritysmyyntien vaikutusta 3 prosenttia. Myyntivolyymimme kasvoivat kaikilla keskeisillä markkinoilla myyntiponnistelujen, hyvän suhdanteen ja parantuneen toimitusvarmuuden johdosta.

Kannattavuutemme parani korkeampien myyntivolyymien ja alhaisempien kiinteiden kustannusten johdosta, mutta taso ei ole riittävä. Korotimme myyntihintoja, mutta tehdyt korotukset eivät riittäneet kompensoimaan kohonneita raaka-ainekustannuksia.

Käynnistimme vuosi sitten laajamittaisen tehostamisohjelman kustannuskilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi. Ohjelman tavoitteena on vähintään 30 miljoonan euron säästöjen saavuttaminen. Tehostamisohjelman puitteissa on tähän mennessä siirrytty keskitetympään organisaatiomalliin, luovuttu kannattamattomista liiketoiminnoista, päätetty tiettyjen pienten tuotantoyksiköiden lopettamisesta sekä käynnistetty tuoteportfolion yhtenäistäminen ja yksinkertaistaminen. Tähän mennessä tehtyjen toimenpiteiden säästövaikutus on noin 10 miljoonaa euroa vuositasolla. Lisäksi haemme noin 20 miljoonan euron säästöjä hankinnan tehostamisesta, tuotantoverkoston optimoinnista ja kiinteiden kustannusten vähentämisestä. Suunnittelemme henkilöstövähennyksiä niillä alueilla, joilla on päällekkäisyyksiä ja mahdollisuus tehostaa toimintaa. Vähennykset on tarkoitus toteuttaa kuluvan vuoden aikana. Ohjelman noin 30 miljoonan euron säästövaikutukset näkyvät kokonaisuudessaan vuoden 2019 aikana.  

Kuluvan vuoden osalta jatkamme myynnin tehostamista ja myyntihintojen korotuksia kaikilla markkinoilla. Raaka-aineiden hintainflaation arvioidaan jatkuvan myös loppuvuoden aikana. Arvioimme liikevaihtomme säilyvän edellisvuoden tasolla ja oikaistun liikevoittomme paranevan. Pidemmällä aikavälillä tavoitteenamme on varmistaa Tikkurilan vision, ’Surfaces that make a difference’ (Pintoja, joilla on merkitystä) toteutuminen ja määritellä siihen liittyvät strategiset valinnat etenkin liittyen ylivertaisen asiakaskokemuksen kasvattamiseen sekä vastuullisuuden nostamiseksi kaiken liiketoimintamme keskiöön ja konkreettiseksi lisäarvoksi asiakkaille. Lyhyellä aikavälillä keskitymme brändiemme aseman vahvistamiseen ja operatiivisen tehokkuuden parantamiseen useiden muutoshankkeidemme kautta.”

Näkymät vuodelle 2018

Markkinanäkymät ovat kohtuullisen hyvät kuluvalle vuodelle, vaikka asuntomarkkinoiden epävarmuus on lisääntynyt. Tikkurilalle keskeisten markkinoiden talouksien ennakoidaan kasvavan ja kuluttajien luottamus on vahvaa. Ammattilaissegmentin merkitys kasvaa, mikä vaikuttaa Tikkurila-konsernin myynnin jakaumaan. Tunnistetut toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät ongelmat on pitkälti ratkaistu ja varastojen tasoa on nostettu selvästi toimitusvarmuuden varmistamiseksi.

Raaka-aine- ja pakkausmateriaalihintojen nousun ennakoidaan jatkuvan loppuvuoden aikana. Myös saatavuudessa saattaa edelleen esiintyä haasteita. Kustannusnousua kompensoidakseen Tikkurila nostaa edelleen myyntihintojansa ja jatkaa omia sisäisiä tehostamistoimenpiteitänsä. 

Ohjeistus vuodelle 2018

Tikkurilan liikevaihdon arvioidaan säilyvän edellisvuoden tasolla ja oikaistun liikevoiton arvioidaan paranevan.

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys

Tiedotustilaisuus Tikkurilan tammi-kesäkuun 2018 puolivuosikatsauksesta järjestetään tiedotusvälineille ja analyytikoille hotelli Kämpin Akseli Gallen-Kallela -salissa (Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki) tänään 3.8.2018 klo 12.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Tiedotustilaisuuteen osallistujille on tarjolla lounas samoissa tiloissa alkaen klo 11.30. Tulosta esittelevät toimitusjohtaja Elisa Markula ja CFO Jukka Havia.

Englanninkielinen webcast-lähetys järjestetään 3.8.2018 klo 15.00, ja se on seurattavissa internetin kautta osoitteessa www.tikkurilagroup.fi. Webcast-lähetyksen yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka tiedot on esitetty alla:

+358 (0)9 7479 0361 (soittajat, Suomi)

+44 (0)330 336 9105 (soittajat, UK)

+1 929-477-0448 (soittajat, US)

Osallistujatunnus: 8165234

Webcast-lähetyksen taltiointi on saatavilla osoitteessa www.tikkurilagroup.com/fi/sijoittajat myöhemmin samana päivänä.

Puolivuosikatsaus ja esitysmateriaali ovat ladattavissa ennen tilaisuuden alkua osoitteesta www.tikkurilagroup.com/fi/sijoittajat.

Tikkurila Oyj

Elisa Markula, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Elisa Markula, toimitusjohtaja
matkapuh. 050 596 0978,
elisa.markula@tikkurila.com

Jukka Havia, CFO
matkapuh. 050 355 3757,
jukka.havia@tikkurila.com 

Minna Avellan, johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet
matkapuh. 040 533 7932,
minna.avellan@tikkurila.com 


Osa kestävää pohjoista 

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 3 000 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 miljoonaa euroa vuonna 2017. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi