content-header-image
Pörssitiedotteet

Tikkurilan nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
29.1.2019 klo 9:00

29.01.2019

Tikkurilan nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Tikkurilan nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 11.4.2019, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Riitta Mynttinen, Jari Paasikivi, Catherine Sahlgren, Petteri Walldén ja Heikki Westerlund. Lisäksi hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotetaan valittavan Lars Peter Lindfors. Harri Kerminen ja Pia Rudengren ovat ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä uudelleen valintaa varten. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle.

Lars Peter Lindfors (s. 1964), tekniikan tohtori, MBA, toimii teknologiajohtajana Nesteen Teknologiayksikössä ja johtoryhmän jäsenenä. Aiemmin hän on toiminut useissa johtotason tehtävissä Neste Oyj:ssä ja Perstorp AB:ssa. Hän toimii myös useiden tiedettä edistävien säätiöiden hallituksen jäsenenä. Hän on Suomen kansalainen.

Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Jari Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi Petteri Walldén.

Palkkioiden osalta nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan. Ehdotetut vuosipalkkiot ovat: puheenjohtaja 64 000 euroa, varapuheenjohtaja ja jäsen, joka toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana 40 000 euroa sekä muut hallituksen jäsenet 32 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia ehdotetaan maksettavaksi markkinoilta hankittavina Tikkurila Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun liiketoimintakatsaus ajalta 1.1.-31.3.2019 on julkistettu.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kultakin hallituksen ja sen valiokuntien varsinaiselta kokoukselta (pois lukien päätökset ilman kokousta) palkkiona: jäsenen kotimaassa pidettävät kokoukset 600 euroa sekä jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävät kokoukset 1 200 euroa. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä maksettaisiin 600 euron kokouspalkkio. Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaan.

Tikkurilan nimitystoimikunnan jäsenet ovat:

  • Annika Paasikivi, toimitusjohtaja, Oras Invest Oy
  • Reima Rytsölä, varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
  • Mikko Mursula, varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
  • Jari Paasikivi, hallituksen puheenjohtaja, Tikkurila Oyj (nimitystoimikunnan asiantuntijajäsen)

Tikkurila Oyj
Elisa Markula, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Annika Paasikivi, Tikkurila Oyj:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 010 2868 100

Osa kestävää pohjoista 

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 3 000 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 miljoonaa euroa vuonna 2017. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi