content-header-image
Pörssitiedotteet

Tikkurilan liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2018

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
26.10.2018 klo 9.00 (CET+1)

26.10.2018

Tikkurilan liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2018

Myyntivolyymit kasvoivat lähes kaikilla keskeisillä markkinoilla, valuutat painoivat merkittävästi liikevaihtoa ja kannattavuutta. Raaka-aineinflaatio jatkui voimakkaana vastoin aiempia odotuksia heikentäen kannattavuutta ja vähentäen tehtyjen myyntihintojen korotusten vaikutusta. Tehostamistoimenpiteitä jatkettiin.

Tikkurilan liikevaihto laski kolmannella neljänneksellä 5 prosenttia 152,2 miljoonaan euroon (7−9/2017: 159,9). Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia ilman valuuttakurssien ja yritysmyyntien vaikutusta. Oikaistu liikevoitto laski 19,2 (21,9) miljoonaan euroon eli 12,6 (13,7) prosenttiin liikevaihdosta.

Tammi-syyskuun liikevaihto laski 5 prosenttia 456,0 miljoonaan euroon (1−9/2017: 480,2). Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia ilman valuuttakurssien ja yritysmyyntien vaikutusta. Oikaistu liikevoitto laski 44,3 (47,1) miljoonaan euroon ja oli 9,7 (9,8) prosenttia liikevaihdosta.

Toimitusjohtaja Elisa Markula:

”Markkinatilanne jatkui haastavana Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun heikkenemisen ja jatkuneen raaka-aineinflaation johdosta. Valuuttojen kielteinen vaikutus kolmannen neljänneksen liikevaihtoon oli lähes 8 miljoonaa euroa ja tammi-syyskuussa 23,5 miljoonaa euroa. Raaka-aineiden hinnat jatkoivat kohoamista, etenkin öljysidonnaisten raaka-aineiden, kuten sideaineiden ja liuotteiden, hinnat nousivat edelleen voimakkaasti.

Kannattavuuteemme vaikutti merkittävästi vastoin aiempia odotuksia jatkunut raaka-aineinflaatio sekä valuutat. Vaikka olemme korottaneet myyntihintojamme kaikilla markkinoillamme, ne eivät ole olleet riittäviä. Olemme käynnistäneet lisätoimia kannattavuuden parantamiseksi.

Vertailukelpoiset myyntivolyymimme kasvoivat prosentin kolmannella neljänneksellä. Volyymit olivat kasvussa kaikilla keskeisillä markkinoillamme Venäjää lukuun ottamatta. Volyymit kasvoivat Suomessa 3 prosenttia, Ruotsissa 2 prosenttia ja Puolassa 4 prosenttia.

Jatkoimme toimintamme voimakasta tehostamista. Ilmoitimme lokakuussa henkilöstömäärämme vähenevän 500 henkilöllä vuoden 2017 lopun noin 3 000 työntekijästä. Jatkoimme myös tuotantoverkostomme optimointia ja erittäin tarkkaa kustannuskuria.

Viime vuoden viimeisen neljänneksen kannattavuus oli Tikkurilalle poikkeuksellisen heikko toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyneiden kulujen ja ongelmien johdosta. Viime vuoden lopussa näimme myös merkittävän hintojen nousun useissa raaka-aineissa ja pakkausmateriaaleissa. Kiinteät kustannuksemme ovat nyt selvästi viime vuotta alhaisemmalla tasolla. Jatkuneesta voimakkaasta raaka-aineinflaatiosta huolimatta uskomme kuluvan vuoden viimeisen neljänneksen oikaistun liiketappion jäävän viime vuotta pienemmäksi.

Kannattavuustasomme on epätyydyttävä, minkä takia jatkamme toimintamme edelleen tehostamista ja kiinteiden kulujen karsimista. Haastavissa markkinaolosuhteissa raaka-aine- ja pakkausmateriaalien hankinnan tehostaminen ja portfolion optimointi ovat erityisenä painopistealueena. Panostamme voimakkaasti myynnin kasvattamiseen muun muassa hyödyntämällä entistä paremmin asiakasdataa sekä digitalisoimalla myynnin ohjausta ja asiakkuusprosesseja. Lisäksi jatkamme asiakkaiden hinta- ja sopimusmallien uusimista.”

Avainluvut
(Milj. euroa) 7–9/2018 7–9/2017 Muutos-% 1–9/2018 1–9/2017 Muutos-%
Konsernitieto
Liikevaihto 152,2 159,9 -4,8 % 456,0 480,2 -5,0 %
Oikaistu liikevoitto 19,2 21,9 -12,2 % 44,3 47,1 -5,8 %
Oikaistu liikevoitto-% 12,6 % 13,7 % 9,7 % 9,8 %
Tulos per osake, euroa 0,22 0,36 -39,2 % 0,52 0,77 -32,6 %
Korollinen nettovelka (kauden lopussa) 94,6 99,8 -5,2 % 94,6 99,8 -5,2 %
Oma pääoma yhteensä (kauden lopussa) 159,6 203,5 -21,6 % 159,6 203,5 -21,6 %
Varat yhteensä (kauden lopussa) 451,4 473,1 -4,6 % 451,4 473,1 -4,6 %
Segmenttitieto
SBU West, liikevaihto 97,7 101,6 -3,8 % 313,3 318,5 -1,6 %
SBU West, oikaistu liikevoitto 14,2 13,8 2,8 % 37,8 36,5 3,6 %
SBU East, liikevaihto 54,4 58,4 -6,7 % 142,7 161,7 -11,7 %
SBU East, oikaistu liikevoitto 5,7 8,7 -34,4 % 9,9 14,2 -30,3 %
Liikevaihto maittain
Ruotsi 31,1 35,4 -12,0 % 104,3 114,0 -8,5 %
Venäjä 41,2 42,3 -2,8 % 107,4 116,2 -7,5 %
Suomi 22,7 22,7 -0,1 % 80,4 80,9 -0,6 %
Puola 24,2 22,3 8,8 % 69,7 61,7 13,0 %

Taloudellinen kehitys heinä-syyskuussa 2018

Tikkurila-konsernin vuoden 2018 kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 5 prosenttia vertailukaudesta. Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia ilman valuuttakurssien ja yritysmyyntien vaikutusta. Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun heikkenemisellä sekä yritysmyynneillä oli merkittävä kielteinen vaikutus liikevaihtoon. Korkeammat myyntivolyymit kasvattivat liikevaihtoa 2 prosenttia. Myyntihintojen korotuksilla oli myönteinen vaikutus liikevaihtoon.

Tarkasta kustannuskurista ja selvästi alhaisemmasta kiinteiden kustannusten tasosta huolimatta kolmannen neljänneksen kannattavuus heikkeni edelleen kohonneiden raaka-ainekustannusten johdosta.

Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy vuoden 2018 kolmannella vuosineljänneksellä raaka-aineiden hankintaan liittyvä 0,8 miljoonan euron vakuutuskorvaus sekä 0,7 miljoonan euron korvaus välimiesmenettelystä.

Taloudellinen kehitys tammi-syyskuussa 2018

Tikkurila-konsernin tammi-syyskuun 2018 liikevaihto laski 5 prosenttia. Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia ilman valuuttakurssien ja yritysmyyntien vaikutusta. Korkeammat myyntivolyymit kasvattivat liikevaihtoa prosentin. Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun heikkenemisellä sekä yritysmyynneillä oli merkittävä kielteinen vaikutus liikevaihtoon. Venäjän liikevaihto kasvoi 5 prosenttia paikallisessa valuutassa. Myyntimix parani Venäjällä premiumtuotteiden kasvaneen kysynnän johdosta. Etenkin Ruotsin jakelukanavamuutokset ja ammattikuntamyynnin kasvu heikensivät myyntimixiä.

Tammi-syyskuun suhteellinen kannattavuus oli vertailukauden tasolla. Kiinteät kustannukset olivat selvästi vertailukautta alhaisemmat, mutta raaka-aineinflaatio nosti muuttuvien kulujen tasoa.

Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy tammi-syyskuussa 2018 raaka-aineiden hankintaan liittyvä 1,3 miljoonan euron vakuutuskorvaus sekä 0,7 miljoonan euron korvaukset välimiesmenettelystä.

Tehostamisohjelman eteneminen

Tikkurila käynnisti vuonna 2017 laajamittaisen tehostamisohjelman kannattavuuden parantamiseksi. Ohjelman tavoitteena on vähintään 30 miljoonan euron säästöjen saavuttaminen.

Tikkurila ilmoitti lokakuun 2018 alussa liiketoiminnoista luopumisten, tuotantolaitosten lopettamisten ja muiden henkilöstövähennysten johtavan 500 työntekijän vähenemiseen vuoden 2017 lopun tilanteeseen verrattuna. Lisäksi Tikkurila ilmoitti sulkevansa Tanskassa sijaitsevan pienen tuotantolaitoksen ja siirtävänsä yksikön valmistuksen Suomeen vuoden 2019 aikana.

Kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoiseen liikevoittoon vaikuttavat erät olivat yhteensä 5,2 miljoonaa euroa, ja ne liittyivät tehtyihin henkilöstövähennyksiin ja Tanskan tuotantolaitoksen sulkemisesta kirjattuun arvonalentumiseen. Saksan liiketoiminnan lopettamisesta kirjattiin ensimmäisellä neljänneksellä 3,6 miljoonan euron kuluvaraus. Kaiken kaikkiaan tilikauden 2018 vertailukelpoiseen liikevoittoon vaikuttavien kustannusten ja arvonalentumisten arvioidaan olevan noin 10 miljoonaa euroa.

Ohjeistus vuodelle 2018 ennallaan

Tikkurilan liikevaihdon arvioidaan säilyvän edellisvuoden tasolla ja oikaistun liikevoiton arvioidaan paranevan.

Tiedotustilaisuus

Tikkurila järjestää liiketoimintakatsauksesta tiedotustilaisuuden medialle ja analyytikoille Tapahtumatalo Bankin kabinettitilassa 24-25 (Unioninkatu 20, Helsinki) tänään perjantaina 26.10.2018 klo 13.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Liiketoimintakatsausta esittelevät toimitusjohtaja Elisa Markula ja CFO Jukka Havia.

Tikkurila Oyj

Elisa Markula, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Elisa Markula, toimitusjohtaja, matkapuh. 050 596 0978, elisa.markula@tikkurila.com

Jukka Havia, CFO, matkapuh. 050 355 3757, jukka.havia@tikkurila.com 

Minna Avellan, johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet, matkapuh. 040 533 7932, minna.avellan@tikkurila.com 

Osa kestävää pohjoista 

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 3 000 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 miljoonaa euroa vuonna 2017. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

20181026_Tikkurila_Q3_liiketoimintakatsaus_esitys