content-header-image
Pörssitiedotteet

Tikkurilan hallitus päätti uusista osakepalkkiojärjestelmistä

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
26.6.2018 klo 9.00 (CET+1)

26.06.2018

Tikkurilan hallitus päätti uusista osakepalkkiojärjestelmistä

Tikkurila Oyj:n hallitus on päättänyt kahdesta uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uusien ohjelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön strategisen transformaation toteuttamisessa lyhyellä aikavälillä ja arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmä 2018-2022

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2018-2020, 2019-2021 ja 2020-2022. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan vuosina 2021, 2022 ja 2023 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella katetaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkion maksu edellyttää, että osallistuja on työ- tai toimisuhteessa palkkion maksuhetkellä. Ansaittuja palkkiomääriä leikataan, jos hallituksen maksettavalle palkkiolle asettamat rajat täyttyvät.

Osallistujan on omistettava vähintään 50 prosenttia osakepalkkiojärjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2018-2020 kuuluu noin 10 avainhenkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018-2020 perustuu Tikkurila-konsernin keskimääräiseen käyttökatteeseen (EBITDA) ja nettovelkaan perustuvaan laskennalliseen arvoon vuosina 2018-2020. Ansaintajakson 2018-2020 perusteella maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 130 000 Tikkurila Oyj:n osaketta. Lisäksi yhtiö maksaa palkkiosta osallistujille aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut palkkion maksun yhteydessä. 

Osakepalkkiojärjestelmä 2018-2019

Osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2018-2019. Järjestelmän mahdolliset palkkiot kertyvät rahamääräisenä ja ne maksetaan vuonna 2020 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella katetaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkion maksu edellyttää, että osallistuja on työ- tai toimisuhteessa palkkion maksuhetkellä.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 30 avainhenkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu ansaintajakson 2018-2019 kumulatiiviseen oikaistuun liikevoittoon ja liikevaihtoon. Järjestelmän laskennallinen maksimiarvo sisältäen osakkeina ja rahana maksettavat osuudet on yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa.

Vantaa 26.6.2018

Tikkurila Oyj 
Hallitus

Lisätietoja:

Jari Paasikivi, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0500 530 375

Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 3 000 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 miljoonaa euroa vuonna 2017. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi