content-header-image
Uutiset

Tikkurila toi markkinoille uuden ekologisesti pakatun maalisarjan Baltian alueella

Tikkurila on lanseerannut Baltian markkinoilla uuden tuotesarjan, joka on pakattu kierrätysmuovipurkkiin (Post Industry Recycled; PIR). Kierrätetyn muovin käyttö vähentää ensiömateriaalien tarvetta ja alentaa toimitusketjun hiilidioksidipäästöjä. Uusi pakkaus otettiin käyttöön Baltian alueella Vivacolor Green Line -tuotteissa. Vivacolor kuuluu suosituimpiin maalimerkkeihin Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Tuotevalikoimalle on myönnetty Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki sekä allergia- ja astmaluokitukset.

27.06.2018

Loistavaa tehoa, pienempi ekologinen jalanjälki

Maalien ekologinen pakkausratkaisu on tulosta kaksivuotisesta kehitysprosessista Tikkurilalle muovipakkauksia ja -kansia toimittavan Emballator Lagan Plast -yrityksen kanssa.

– Olemme tehneet yhteistyötä useiden vuosien ajan ekologisten maalipakkausten kehittämisessä. PIR-muovin käyttö vähentää materiaalihukkaa sekä tuotannosta ja toimitusketjusta syntyvää jätettä pienentäen näin merkittävästi pakkausten ekologista jalanjälkeä. PIR-muovi täyttää täysin pakkauksille asettamamme laatuvaatimukset ja tekniset standardit toimivuuden ja kestävyyden suhteen. Olemme testanneet tämän kattavilla sisäisillä testeillä, kertoo Tikkurila Oyj:n pakkauksista vastaava ostopäällikkö Juha Pöllönen.

Kestävät ratkaisut ovat strateginen valinta

– Haluamme voimakkaasti edistää ympäristöystävällisiä ratkaisuja Baltian maissa. Viime vuosien aikana tekemiemme markkinatutkimusten mukaan ympäristötietoisuus ja asiakkaiden vaatimukset kestävän kehityksen osalta ovat lisääntyneet kaikissa kolmessa Baltian maassa. Asiakkaamme kiinnittävät entistä enemmän huomioita ostopäätöstensä ekologisiin vaikutuksiin. Kierrätysmuoviin pakattu uusi Vivacolor Green Line -tuotesarja on Tikkurilan strateginen valinta Baltian maissa, ja se vastaa markkinoiden kysyntään, selittää Tikkurilan Baltian maiden markkinointijohtaja Svea Altjõe.

Kestävä kehitys on avaintekijä Tikkurilalle: yhtiö haluaa jatkuvasti minimoida toimintojensa ja tuotteidensa ympäristövaikutusta, pakkausmateriaalit mukaan lukien. Edellinen pakkausinnovaatio oli Ruotsissa ja Suomessa käyttöönotettu maalimuovipussi, joka on ollut tärkeä vaihe kohti ympäristöystävällisempiä pakkausratkaisuja. Pussin valmistukseen tarvitaan vähemmän raaka-aineita, energiaa ja vettä perinteisiin maalipurkkeihin verrattuna. Se on lisäksi erittäin helppo tyhjentää, jolloin maalia ei myöskään mene niin paljon hukkaan. Käytön jälkeen pakkaus voidaan rullata kasaan ja hävittää poltettavan jätteen joukossa.

Teollisuuskäytöstä kierrätetty muovipurkki (PIR)

● Prosessi, jossa kerätään ja käytetään uudelleen teollisuuden muovijätettä

● Kestävyys ja toimivuus vastaavat ensiömuovien ominaisuuksia

● Vähentää ensiömuovien tarvetta

● Vähentää materiaalihukkaa, jätettä ja hiilidioksidipäästöjä

Lisätietoja: 
 

Svea Altjõe,
Marketing Director, Baltics
Puh. +37 2650 1121
s-posti svea.altjoe@tikkurila.com

Päivi Kivilä
Senior Manager, Communications and Sustainability
Puh. +358 40 533 4922
s-posti paivi.kivila@tikkurila.com
 

Attachments