content-header-image
Pörssitiedotteet

Tikkurila Oyj: Orklan omistusosuus Tikkurilassa nousi 6,17 prosenttiin (Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus)

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote 10.8.2011 klo 17.30
10.08.2011
Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 10.8.2011 vastaanottanut
arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen Orkla ASA:lta (ISIN NO 0003733800).

Orkla ASA:n omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista ylittää 1/20 (5 %) rajan
10.8.2011 tehdyillä osakekaupoilla. Tämän jälkeen Orkla ASA:n omistus Tikkurila
Oyj:stä on yhteensä 2 722 404 osaketta, mikä vastaa 6,17 prosenttia Tikkurila
Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Osuudet on laskettu suhteessa kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja
siihen liittyvään äänimäärään. Tikkurila Oyj:n osakepääoma on 35 000 000 euroa
ja se jakaantuu 44 108 252 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja jokainen
osake tuottaa yhden äänen.

Vantaalla 10. päivänä elokuuta 2011

Tikkurila Oyj
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Susanna Aaltonen

Lisätietoja:

Tikkurila Oyj
Susanna Aaltonen, johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet
Matkapuh. 040 593 4221,susanna.aaltonen@tikkurila.com


Tikkurila tarjoaa kuluttajille, ammattilaisille ja teollisuudelle
käyttäjäystävällisiä ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja pintojen
suojaamiseen ja kaunistamiseen. Tikkurila on vahva alueellinen toimija, jonka
tavoitteena on olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa, mukaan
lukien Venäjä. - Väriä elämääsi Tikkurilasta.

www.tikkurila.com