content-header-image
Pörssitiedotteet

Prudentialin omistusosuus Tikkurilassa nousi 5,12 prosenttiin (Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus)

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
20.8.2012 klo 9.00
20.08.2012
Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 17.8.2012 vastaanottanut
arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen Prudential-konserniin kuuluvilta
yhtiöiltä.

Prudential-konserniin kuuluvien yhtiöiden (Prudential plc, M&G Investment
Management Limited, M&G Group Limited, M&G Limited) omistusosuus Tikkurila Oyj:n
osakkeista ylittää 1/20 (5 %) rajan 16.8.2012 tehdyillä osakekaupoilla. Näiden
kauppojen jälkeen Prudential-konserniin kuuluvien yhtiöiden suora omistus
Tikkurila Oyj:ssä on yhteensä 2 248 853 osaketta, mikä vastaa 5,10 prosenttia
Tikkurila Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. Lisäksi Prudential-konserniin
kuuluvien yhtiöiden epäsuora omistus Tikkurilassa on yhteensä 9 770 osaketta,
mikä vastaa 0,02 prosenttia Tikkurila Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Osuudet on laskettu suhteessa kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja
siihen liittyvään äänimäärään. Tikkurila Oyj:n osakepääoma on 35 000 000 euroa
ja se jakaantuu 44 108 252 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja jokainen
osake tuottaa yhden äänen.

Tikkurila Oyj
CFO Jukka Havia


Lisätietoja:

Tikkurila Oyj
Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 533 7932,
minna.avellan@tikkurila.com


Tikkurila on jo 150 vuoden ajan tarjonnut kuluttajille ja ammattilaisille
helppokäyttöisiä ja kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen.
Tikkurila haluaa olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja muissa
valituissa Itä-Euroopan maissa. - Väriä elämääsi Tikkurilasta.

www.tikkurilagroup.fi