content-header-image
Pörssitiedotteet

Prudentialin omistusosuus Tikkurilassa laski 4,81 prosenttiin osakkeista ja 3,66 prosenttiin äänimäärästä (Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus)

15.01.2016

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
15.1.2016 klo 8.30

Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 14.1.2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen Prudential Plc:ltä.

Prudential Plc:n ja sen tytäryhtiöiden (M&G Investment Management Limited, M&G Group Limited, M&G Limited) omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista alittaa 1/20 (5 %) rajan 13.1.2016 tehdyillä osakekaupoilla. Näiden kauppojen jälkeen Prudential-konserniin kuuluvien yhtiöiden omistus Tikkurila Oyj:ssä on yhteensä 2 122 074 osaketta, mikä vastaa 4,81 prosenttia Tikkurila Oyj:n osakkeista ja 1 613 512 äänioikeutta, mikä vastaa 3,66 prosenttia Tikkurila Oyj:n äänimäärästä.

Osuudet on laskettu suhteessa kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja siihen liittyvään äänimäärään. Tikkurila Oyj:n osakepääoma on 35 000 000 euroa ja se jakaantuu 44 108 252 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja jokainen osake tuottaa yhden äänen.

Tikkurila Oyj
CFO Jukka Havia


Lisätietoja:

Tikkurila Oyj
Minna Avellan, johtaja, sijoittajasuhteet ja brändikonseptien kehittäminen, puh. 040 533 7932, minna.avellan@tikkurila.com


Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olemme perinteikäs suomalainen yritys, joka toimii nykyään 16 maassa. Laadukkaiden tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme markkinoiden parhaan käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi