content-header-image
Pörssitiedotteet

Prudentialin omistusosuus Tikkurilassa laski 4,62 prosenttiin (Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus)

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
19.3.2015 klo 11.00
19.03.2015
Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 18.3.2015 vastaanottanut
arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen Prudential Plc:ltä.

Prudential Plc:n ja sen tytäryhtiöiden (M&G Group Limited, M&G Limited, M&G
Investment Management Limited ja M&G Securities Limited) omistusosuus Tikkurila
Oyj:n osakkeista on alittanut 1/20 (5 %) rajan 17.3.2015. Prudential Plc:n ja
sen tytäryhtiöiden omistus Tikkurila Oyj:ssä on yhteensä 2 037 628 osaketta,
mikä vastaa 4,62 prosenttia Tikkurila Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Osuudet on laskettu suhteessa kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja
siihen liittyvään äänimäärään. Tikkurila Oyj:n osakepääoma on 35 000 000 euroa
ja se jakaantuu 44 108 252 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja jokainen
osake tuottaa yhden äänen.

Tikkurila Oyj
CFO Jukka Havia


Lisätietoja:

Tikkurila Oyj
Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 533 7932,
minna.avellan@tikkurila.com


Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olemme
perinteikäs suomalainen yritys, joka toimii nykyään 16 maassa. Laadukkaiden
tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme markkinoiden parhaan
käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi