content-header-image
Pörssitiedotteet

Orkla myynyt kaikki Tikkurilan osakkeensa (Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus)

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
16.8.2012 klo 16.00 (CET+1)
16.08.2012
Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 16.8.2012 vastaanottanut
arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen Orkla ASA:lta (ISIN NO 0003733800).

Orkla ASA:n omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista on tänään alittanut 1/20 (5
%) rajan, ja Orklan omistus Tikkurilan osakkeista on 0 prosenttia.

Orklan omistus Tikkurilan osakkeista oli ennen liputukseen johtaneita
osakekauppoja yhteensä 2 876 937 osaketta, mikä vastasi 6,5 prosenttia
Tikkurilan osakkeista ja äänimäärästä.

Osuudet on laskettu suhteessa kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja
siihen liittyvään äänimäärään. Tikkurila Oyj:n osakepääoma on 35 000 000 euroa
ja se jakaantuu 44 108 252 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja jokainen
osake tuottaa yhden äänen.


Tikkurila Oyj
Jukka Havia, CFO


Lisätietoja:

Tikkurila Oyj
Jukka Havia, CFO, matkapuh. 050 355 3757, jukka.havia@tikkurila.com


Tikkurila on jo 150 vuoden ajan tarjonnut kuluttajille ja ammattilaisille
helppokäyttöisiä ja kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen.
Tikkurila haluaa olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja muissa
valituissa Itä-Euroopan maissa. - Väriä elämääsi Tikkurilasta.

www.tikkurilagroup.fi