content-header-image
Uutiset

Miten me Tikkurilassa huomioimme ilmastonmuutoksen toiminnassamme?

Ilmastonmuutos on meillä Tikkurilassa yksi toimintaamme ohjaavista globaaleista megatrendeistä ja haluamme hillitä ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia niin omassa toiminnassamme kuin tuotteidemme kautta. Seuraavilla osa-alueilla on Tikkurilan toiminnan näkökulmasta merkittävimmät vaikutukset ilmastonmuutoksen hillitsemiseen: raaka-aineiden valinta ja vesiohenteiset tuotteet, rakennetun ympäristön suojaaminen ja pidempi käyttöikä sekä toimintamme resurssitehokkuus ja ympäristöturvallisuus.
22.03.2018

sustainability_web

Raaka-aineiden valinta ja vesiohenteiset tuotteet

Kiinnitämme erityistä huomiota tuotteidemme raaka-ainevalintoihin – etsimme jatkuvasti terveyden ja ympäristön kannalta turvallisempia vaihtoehtoja, tutkimme uusiutuvien ja biopohjaisten raaka-aineiden käyttöä ja lähes kaikki kuluttajatuotteemme ovat vesiohenteisia. Valitsemme korkealaatuiset raaka-aineet ja niiden toimittajat tarkkaan.

Vesiohenteiset tuotteemme ovat lähes hajuttomia, helppokäyttöisiä ja ne kuivuvat nopeasti. Vesiohenteisten maalien etuna on myös vähäpäästöisyys, ja niillä on mahdollisimman vähäiset vaikutukset ympäristöön. Vähäpäästöinen maali takaa paremman sisäilman laadun ja pienemmät terveysriskit.
 

Miten sinä voit maalivalinnoillasi vaikuttaa?

Valitse vesiohenteinen ja vähäpäästöinen tuote, sisustusmaaleistamme esimerkiksi ekomerkityt sisustusmaalimme Joker tai kalustemaali Helmi.

  • Helmi- ja Joker-maalilla on Pohjoismainen Joutsenmerkki ja Rakennustietosäätiön myöntämä M1-luokitus, joka kertoo vähäpäästöisyydestä. Joker-maalilla on myös Allergia- ja astmaliiton tunnus sekä EU-ympäristömerkki ensimmäisenä maalituotteena Suomessa.
  • Joutsenmerkitty tuote on paitsi ympäristölle ja käyttäjälle hyvä, myös kestävä. Sen tekninen laatu - kuten tartunta, kulutuksenkesto ja peittokyky - on todennettu.
  • Joker- ja Helmi-maaleja valmistetaan Suomessa, Vantaan tehtaalla, jolla on ympäristö-, laatu-, työturvallisuus- ja terveyssertifioinnit.

Rakennetun ympäristön suojaaminen ja pidempi käyttöikä

Ilmastonmuutos asettaa yhä kovempia vaatimuksia materiaalien pintakäsittelyille ja rakennusten julkisivuille – maalien ja pinnoitteiden tulee olla yhä kestävämpiä alati vaihtuvissa ilmasto-olosuhteissa kosteasta koviin pakkasiin ja kuumaan auringonpaisteeseen. Pintakäsittelyllä on suuri vaikutus rakennetun ympäristön suojaamiseen ja pintojen pidempään käyttöikään. Pinnan käyttöiän piteneminen vähentää rakenteiden uusimisen ympäristökuormitusta ja säästää kustannuksia ja luonnonvaroja.

Valitse ilmastoystävällisempi tuote julkisivullesi:

  • Kiviainespintaisille julkisivuille tarkoitetun Finngard Clean -tuoteperheen tuotteet ovat ns. itse puhdistuvia eli superhydrofobisia, minkä ansiosta lika huuhtoutuu pois julkisivun pinnalta sateen vaikutuksesta.
  • Finngard Clean -tuotteet hylkivät vettä entistä paremmin, jolloin erilaisten mikrobien ja sienten kasvu julkisivun pinnalla vaikeutuu. 
  • Tuotteeet ovat myös hengittäviä eli niillä on hyvä vesihöyrynläpäisevyys. Tämä tarkoittaa, että rakenteessa oleva kosteus pääsee haihtumaan hyvin pinnoitteen läpi mahdollistaen rakenteen kuivumisen.
  • Puupinnoille tarkoitettu Valtti Plus Kesto on vesiohenteinen ja erittäin kestävä kuullote, joka on erinomainen tuote kovalle säärasitukselle altistuville puupinnoille. 
  • Uudentyyppisen sideaineen, UV-suojauksen ja Super Color -sävyjen ansiosta puupinnoille saadaan ennennäkemättömän hyvä säänkesto. Valtti Plus Keston kunnossapitoväli on jopa 5–10 vuotta, kun yleensä se on kuullotteille 2–5 vuotta (MaalausRYL).
  • Sekä Finngard Clean ja Valtti Plus Kesto valmistetaan Suomessa, Vantaan tehtaalla, jolla on ympäristö-, laatu-, työturvallisuus- ja terveyssertifioinnit.

Toimintamme resurssitehokkuus ja ympäristöturvallisuus

Tikkurilalla on mahdollisuus hillitä ilmastomuutosta ympäristötyönsä kautta. Tavoitteenamme on jatkuvasti pienentää oman toimintamme aiheuttamaa ympäristövaikutusta muun muassa käyttämällä luonnonvaroja säästäväisesti ja tehostamalla tuotantoprosessejamme ja tuotantolaitostemme resurssitehokkuutta vähentääksemme päästöjä, materiaalihukan ja jätteen määrää. Lisäksi kiinnitämme huomiota veden käyttöön, puhdistukseen ja sen uudelleen hyödyntämiseen prosesseissamme sekä edistämme kierrätystä ja materiaalien hyötykäyttöä omassa toiminnassa. Ympäristönsuojelu on olennainen osa kaikkea toimintaamme. Tärkeitä painopistealueita ovat mm. ilmansuojelu, jätevesien määrän vähentäminen ja asianmukainen käsittely, jätehuolto ja maaperän suojelu.


Osallistuimme lauantaina 24.3.2018 Earth Hour -ilmastotapahtumaan ja sammutimme toimipaikoillamme valoja ilmaston puolesta.


Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 3 000 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 miljoonaa euroa vuonna 2017. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.


www.tikkurilagroup.fi