content-header-image
Pörssitiedotteet

Marathon Asset Management LLP:n epäsuora omistusosuus Tikkurilassa nousi 5,0 prosenttiin (Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus)

19.06.2017

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
19.6.2017 klo 9.00

Marathon Asset Management LLP:n epäsuora omistusosuus Tikkurilassa nousi 5,0 prosenttiin (Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus)

Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 16.6.2017 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen Marathon Asset Management LLP:ltä.  

Marathon Asset Management LLP:n varainhoitajien hallinnoimien rahastojen ja tilien omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista ylittää 1/20 (5 %) rajan 15.6.2017 tehdyillä osakekaupoilla. Näiden kauppojen jälkeen edellä mainittujen yhteisöjen omistus Tikkurila Oyj:ssä on yhteensä 2 205 510 osaketta, mikä vastaa 5,0 prosenttia Tikkurila Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. Lisäksi Marathon Asset Management LLP hallinnoi 1 015 115 Tikkurila Oyj:n osaketta, joista asiakkaat ovat pidättäneet äänioikeuden itsellään ja jotka on sisällytetty alla esitettyyn omistuserittelyyn.

Omistusten jakauma:

Säilyttäjä
Bank of New York Mellon 896 415
Brown Brothers Harriman 245 816
JP Morgan Chase 105 414
Northern Trust 775 953
State Street Bank & Trust
Company, Boston 1 197 027
Yhteensä 3 220 625

Osuudet on laskettu suhteessa kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja siihen liittyvään äänimäärään. Tikkurila Oyj:n osakepääoma on 35 000 000 euroa ja se jakaantuu 44 108 252 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake tuottaa yhden äänen, joten kaikkien osakkeiden äänimäärä on yhteensä 44 108 252 ääntä.

Tikkurila Oyj
CFO Jukka Havia

Lisätietoja:

Tikkurila Oyj
Minna Avellan, johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet, puh. 040 533 7932, minna.avellan@tikkurila.com


Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olemme perinteikäs suomalainen yritys, joka toimii nykyään 14 maassa. Laadukkaiden tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme markkinoiden parhaan käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi