content-header-image
Pörssitiedotteet

Kemira tehnyt sopimuksen Tikkurilan osakkeiden myynnistä (Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus)

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
31.3.2011 klo 8.30 (CET+1)
31.03.2011
Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 30.3.2011 vastaanottanut
arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen Kemira Oyj:ltä (y-tunnus 0109823-0).

Ilmoituksensa mukaan Kemira Oyj on 30.3.2011 solminut Danske Bank A/S, Helsinki
Branchin ja Deutsche Bank AG, London Branchin kanssa Placing Agreement
-sopimuksen, jonka ehtojen mukaisesti Kemira Oyj voi myydä enintään 6 175 155
Tikkurila Oyj:n osaketta niin sanotussa nopeutetussa myyntimenettelyssä
(accelerated book building) markkinoille, ja Danske Bank A/S, Helsinki Branch ja
Deutsche Bank AG, London Branch pyrkivät hankkimaan ostajia kyseisille
osakkeille. Osakkeiden myynti Danske Bank Helsinki Branchin ja Deutsche Bank AG,
London Branchin hankkimille ostajille on tarkoitus toteuttaa erillisellä
sopimuksella (Pricing Agreement) niin sanotun book building -vaiheen jälkeen
arviolta 31.3.2011.

Kemira Oyj:n osakeomistus ennen liputusilmoituksen mukaisen muutoksen
aiheuttavaa sopimusta on 6 175 155 osaketta, mikä vastaa noin 14,0 prosenttia
kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Toteutuessaan yllä
kuvatun sopimuksen perusteella tehtävät osakekaupat johtavat siihen, että Kemira
Oyj:n osuus Tikkurila Oyj:n osakkeista ja osakkeiden äänimäärästä alittaa 1/10
(10 %) rajan ja 1/20 (5 %) rajan.

Ilmoitettavat tiedot:

       ISIN-koodi  Osakkeiden  %      Äänioikeuksien %
             lkm     osakkeista lkm       äänimäärästä

(A) Osakkeet
ja niihin  FI4000008719 6 175 155    14,00    6 175 155    14,00
liittyvät
äänet

(B) Sopimus
tai muu   FI4000008719 6 175 155    14,00    6 175 155    14,00
järjestely

(A) + (B)  FI4000008719         0        0,00     0      0,00

Yllä kohdassa (A) on ilmoitettu Kemira Oyj:n omistamien Tikkurila Oyj:n
osakkeiden lukumäärä tällä hetkellä. Yllä kohdassa (B) on ilmoitettu osakkeiden
enimmäismäärä, jonka Kemira Oyj voi edellä mainitun Placing Agreement
-sopimuksen perusteella myydä. Yllä kohdassa (A) + (B) on ilmoitettu Kemira
Oyj:lle jäljelle jäävä omistus osakemyynnin jälkeen olettaen, että kaikki
kohdassa (B) mainitut osakkeet myydään.

Osuudet on laskettu suhteessa kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja
siihen liittyvään äänimäärään. Tikkurila Oyj:n osakepääoma on 35 000 000 euroa
ja se jakaantuu 44 108 252 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen
osake tuottaa yhden äänen, joten kaikkien osakkeiden äänimäärä on yhteensä
44 108 252 ääntä.


Tikkurila Oyj
Jukka Havia, CFO


Lisätietoja:

Tikkurila Oyj
Susanna Aaltonen, johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet
Matkapuh. 040 593 4221,susanna.aaltonen@tikkurila.com

Tikkurila tarjoaa kuluttajille, ammattilaisille ja teollisuudelle
käyttäjäystävällisiä ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja pintojen
suojaamiseen ja kaunistamiseen. Tikkurila on vahva alueellinen toimija, jonka
tavoitteena on olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa, mukaan
lukien Venäjä. - Väriä elämääsi Tikkurilasta.

www.tikkurila.com