content-header-image
Pörssitiedotteet

Kemira myynyt kaikki Tikkurilan osakkeensa (Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus)

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
31.3.2011 klo 10.00 (CET+1)
31.03.2011
Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 31.3.2011 vastaanottanut
arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen Kemira Oyj:ltä (y-tunnus 0109823-0).

Kemira Oyj:n omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista on tänään alittanut 1/10
(10 %) ja 1/20 (5 %) rajan, ja Kemiran omistus Tikkurilan osakkeista on 0
prosenttia. Rajojen alitukseen johtaneet osakekaupat perustuvat Kemira Oyj:n
30.3.2011 tekemään sopimukseen Danske Bank A/S, Helsinki Branchin ja Deutsche
Bank AG, London Branchin kanssa.

Kemiran omistus Tikkurilan osakkeista oli 30.3.2011 yhteensä 6 175 155 osaketta,
mikä vastasi 14,0 prosenttia Tikkurilan osakkeista ja äänimäärästä.

Osuudet on laskettu suhteessa kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja
siihen liittyvään äänimäärään. Tikkurila Oyj:n osakepääoma on 35 000 000 euroa
ja se jakaantuu 44 108 252 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen
osake tuottaa yhden äänen, joten kaikkien osakkeiden äänimäärä on yhteensä
44 108 252 ääntä.


Tikkurila Oyj
Jukka Havia, CFO


Lisätietoja:

Tikkurila Oyj
Susanna Aaltonen, johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet
Matkapuh. 040 593 4221,susanna.aaltonen@tikkurila.com


Tikkurila tarjoaa kuluttajille, ammattilaisille ja teollisuudelle
käyttäjäystävällisiä ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja pintojen
suojaamiseen ja kaunistamiseen. Tikkurila on vahva alueellinen toimija, jonka
tavoitteena on olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa, mukaan
lukien Venäjä. - Väriä elämääsi Tikkurilasta.

www.tikkurila.com