content-header-image
Pörssitiedotteet

J.P. Morgan Chase & Co.:n välillinen omistusosuus Tikkurilassa kasvoi 5,21 prosenttiin

13.01.2021

Tikkurila Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat
13.1.2021 klo 14.05


Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 12.1.2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukaisen ilmoituksen J.P Morgan Chase & Co.:lta.

J.P Morgan Chase & Co.:n hallinnoimien rahastojen ja tilien välillinen omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista rahoitusvälineistä on ylittänyt 5 prosentin rajan ja on nyt 5,21 prosenttia 8.1.2021 tehtyjen kauppojen jälkeen.

J.P. Morgan Chase & Co.:n omistusosuus heidän ilmoituksensa mukaisesti:  

Osakkeenomistajien nimet:

JPMorgan Asset Management (UK) Limited
J.P. Morgan Securities plc
JPMorgan Chase Bank, National Association

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus

% osakkeista ja äänistä (A)

% osakkeista ja äänistä rahoitus
välineiden
kautta (B)

Yhteensä
%
(A + B)
Liikkeeseen
laskijan osakkeiden kokonais
määrä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0,22 % 4,99 % 5,21 % 44 108 252

Tiedot omistus- ja äänioikeudesta liputusrajan saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl Osakkeiden ja äänten %-osuus
FI4000008719 Suora
(AML 9:5)
Epäsuora
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Epäsuora
(AML 9:6 ja 9:7)
96 335 0,22 %

B: AML:n 9 luvun 6 a § tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutus
aika
Toimitus
tapa
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Equity swap 2 202 912 4,99 %
 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä
tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai
rahoitusvälineitä hallitaan:

JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Holdings LLC
JPMorgan Asset Management Holdings Inc.
JPMorgan Asset Management International Limited
JPMorgan Asset Management Holdings (UK) Limited
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Bank, National Association
J.P. Morgan International Finance Limited
J.P. Morgan Capital Holdings Limited
J.P. Morgan Securities plc
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase Bank, National Association

Ilmoituksen jälkeen J.P. Morgan Chase & Co.:n välillinen omistus Tikkurila Oyj:ssä vastaa 5,21 prosenttia Tikkurila Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. Tikkurilalla on yhteensä 44 108 252 osaketta ja ääntä.


Tikkurila Oyj 
Sanna Lehti,
Lakiasiainjohtaja 
 Lisätietoja:  
Sanna Lehti, lakiasiainjohtaja, 
puh. 040 5111757 
sanna.lehti@tikkurila.com 

About us

Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Yhdessätoista maassa toimivat 2 700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 564 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

Contact

Tikkurila Oyj
PL 53, Heidehofintie 2 01300 Vantaa
020 191 2000
www.tikkurilagroup.fi