content-header-image
Pörssitiedotteet

Ilmoitus PPG Industries, Inc.:n omistusosuudesta

11.06.2021

Tikkurila Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat
11.6.2021 klo 11.35

Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 10.6.2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukaisen ilmoituksen PPG Industries, Inc.:ltä.

PPG Industries, Inc.:n (284424) omistusosuus on 10.6.2021 toteutettujen osakekauppojen jälkeen noussut 97,1 prosenttiin Tikkurilan osakkeista (FI400008719).

Päivä, jona liputusraja(t) saavutettiin tai rikottiin:
10.6.2021

PPG Industries Inc.:n omistusosuus heidän ilmoituksensa mukaisesti: 

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:
 

 

% osakkeista ja äänistä (A)
 
% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B)
 
Yhteensä %
(A + B)
Liikkeeseenlaskijan osakkeiden kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 97,1% 97,1 % 44 108 252
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 9,32% 9,32 %
 

Tiedot omistus- ja äänioikeudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
 

Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl

Osakkeiden ja äänten %-osuus

ISIN-koodi
Suora (AML 9:5) Epäsuora (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Epäsuora (AML 9:6 ja 9:7)
FI4000008719 42 823 852 0 97,1 % 0
YHTEENSÄ A 42 823 852 97,1 %
 

 
Tällä ilmoituksella kerrotaan, että aiemmin julkistettu vapaaehtoinen julkinen käteisostotarjous kaikista Tikkurila Oyj:n liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista on toteutettu 10.6.2021, minkä johdosta PPG Industries Inc.:n omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista on noussut 97,1 prosenttiin.

Tikkurila Oyj 
Sanna Lehti,
Lakiasiainjohtaja  

Lisätietoja:  
Sanna Lehti, lakiasiainjohtaja, 
puh. 040 5111757 

sanna.lehti@tikkurila.com 

About us

Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Yhdessätoista maassa toimivat 2 400 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 miljoonaa euroa vuonna 2020. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

Contact

Tikkurila Oyj
PL 53, Heidehofintie 2 01300 Vantaa
020 191 2000
www.tikkurilagroup.fi