content-header-image
Pörssitiedotteet

Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta, Oras Invest Oy

11.06.2021

Tikkurila Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat
11.6.2021 klo 12.50

Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 11.6.2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukaisen ilmoituksen Oras Invest Oy:lta.

Oras Invest Oy:n omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista on alittanut 20 prosenttia 10.6.2021 tehtyjen kauppojen jälkeen.

Päivä, jona liputusraja(t) saavutettiin tai rikottiin:
10.6.2021

Oras Invest Oyin omistusosuus heidän ilmoituksensa mukaisesti:  

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:
 

% osakkeista ja äänistä (A)
 
% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B)
 
Yhteensä %
(A + B)
Liikkeeseenlaskijan osakkeiden kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0 % 0 % 0 % 44 108 252
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 20,01 % 0 % 20,01 %

 

Tikkurila Oyj 
Sanna Lehti,
Lakiasiainjohtaja  

Lisätietoja:  
Sanna Lehti, lakiasiainjohtaja,
puh. 040 5111757
  
sanna.lehti@tikkurila.com 

About us

Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Yhdessätoista maassa toimivat 2 400 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 miljoonaa euroa vuonna 2020. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

Contact

Tikkurila Oyj
PL 53, Heidehofintie 2 01300 Vantaa
020 191 2000
www.tikkurilagroup.fi