content-header-image
Pörssitiedotteet

Ilmarisen omistusosuus Tikkurilassa laski 9,78 prosenttiin (Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus)

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
8.1.2014 klo 16.00 (CET+1)
08.01.2014
Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 8.1.2014 vastaanottanut
arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmariselta.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista
on alittanut 1/10 (10 %) rajan 8.1.2014 tehdyillä osakekaupoilla. Näiden
kauppojen jälkeen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistus Tikkurila
Oyj:stä on yhteensä 4 312 079 osaketta, mikä vastaa 9,78 prosenttia Tikkurila
Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Osuudet on laskettu suhteessa kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja
siihen liittyvään äänimäärään. Tikkurila Oyj:n osakepääoma on 35 000 000 euroa
ja se jakaantuu 44 108 252 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja jokainen
osake tuottaa yhden äänen.


Tikkurila Oyj
Jukka Havia, CFO


Lisätietoja:

Tikkurila Oyj
Jukka Havia, CFO, puh. 050 355 3757, jukka.havia@tikkurila.com


Tikkurila on jo 150 vuoden ajan tarjonnut kuluttajille ja ammattilaisille
helppokäyttöisiä ja kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen.
Tikkurila haluaa olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja muissa
valituissa Itä-Euroopan maissa. - Väriä elämääsi Tikkurilasta.

www.tikkurilagroup.fi