content-header-image
Pörssitiedotteet

FMR LLC:n omistusosuus Tikkurilassa nousi 7,74 prosenttiin (Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus)

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
6.2.2014 klo 8.00
06.02.2014
Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 5.2.2014 vastaanottanut
arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen FMR LLC:ltä.

FMR LLC:n kontrolloimien yhteisöjen omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista
ylittää 1/20 (5 %) rajan 4.2.2014 tehdyillä osakekaupoilla. Näiden kauppojen
jälkeen edellä mainittujen yhteisöjen omistus Tikkurila Oyj:ssä on yhteensä
3 414 085 osaketta, mikä vastaa 7,74 prosenttia Tikkurila Oyj:n osakkeista, ja
yhteensä 3 365 085 ääntä, mikä vastaa 7,63 prosenttia Tikkurila Oyj:n
äänimäärästä.

Osuudet on laskettu suhteessa kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja
siihen liittyvään äänimäärään. Tikkurila Oyj:n osakepääoma on 35 000 000 euroa
ja se jakaantuu 44 108 252 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja jokainen
osake tuottaa yhden äänen.

Tikkurila Oyj
CFO Jukka Havia


Lisätietoja:

Tikkurila Oyj
Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 533 7932,
minna.avellan@tikkurila.com


Tikkurila on jo 150 vuoden ajan tarjonnut kuluttajille ja ammattilaisille
helppokäyttöisiä ja kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen.
Tikkurila haluaa olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja muissa
valituissa Itä-Euroopan maissa. - Väriä elämääsi Tikkurilasta.

www.tikkurilagroup.fi