content-header-image
Pörssitiedotteet

FMR LLC:n omistusosuus Tikkurilassa laski 9,99 prosenttiin osakkeista (Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus)

18.05.2017

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
18.5.2017 klo 8.00

FMR LLC:n omistusosuus Tikkurilassa laski 9,99 prosenttiin osakkeista (Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus)

Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 17.5.2017 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen FMR LLC:ltä.  

FMR LLC:n kontrolloimien yhteisöjen omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista alittaa 1/10 (10 %) rajan 16.5.2017 tehdyillä osakekaupoilla. Näiden kauppojen jälkeen edellä mainittujen yhteisöjen omistus Tikkurila Oyj:ssä on yhteensä 4 410 825 osaketta, mikä vastaa 9,99 prosenttia Tikkurila Oyj:n osakkeista, ja yhteensä 4 353 925 ääntä, mikä vastaa 9,87 prosenttia Tikkurila Oyj:n äänimäärästä.

Osuudet on laskettu suhteessa kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja siihen liittyvään äänimäärään. Tikkurila Oyj:n osakepääoma on 35 000 000 euroa ja se jakaantuu 44 108 252 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake tuottaa yhden äänen, joten kaikkien osakkeiden äänimäärä on yhteensä 44 108 252 ääntä.

Tikkurila Oyj
CFO Jukka Havia

Lisätietoja:

Tikkurila Oyj
Minna Avellan, johtaja, sijoittajasuhteet ja brändikonseptien kehittäminen, puh. 040 533 7932, minna.avellan@tikkurila.com


Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olemme perinteikäs suomalainen yritys, joka toimii nykyään 14 maassa. Laadukkaiden tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme markkinoiden parhaan käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi