content-header-image
Pörssitiedotteet

Bestinver Gestion, S.A. SGIIC:n välillinen omistusosuus Tikkurilassa nousi 5,5 prosenttiin (Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus)

09.08.2017

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
9.8.2017 klo 13.00

Bestinver Gestion, S.A. SGIIC:n välillinen omistusosuus Tikkurilassa nousi 5,5 prosenttiin (Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus)

Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on vastaanottanut 9.8.2017 arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen Bestinver Gestion, S.A. SGIIC:ltä.

Bestinver Gestion, S.A. SGIIC:n hallinnoimien rahastojen ja tilien omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista ylittää 1/20 (5 %) rajan 7.8.2017 tehdyillä osakekaupoilla. Bestinver Gestion, S.A. SGIIC:n välillinen omistus Tikkurila Oyj:ssä nousi yhteensä 2 430 469 osakkeeseen, mikä vastaa 5,5 prosenttia Tikkurila Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Osuudet on laskettu suhteessa kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja siihen liittyvään äänimäärään. Tikkurila Oyj:n osakepääoma on 35 000 000 euroa ja se jakaantuu 44 108 252 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake tuottaa yhden äänen, joten kaikkien osakkeiden äänimäärä on yhteensä 44 108 252 ääntä.

Tikkurila Oyj
CFO Jukka Havia

Lisätietoja:

Tikkurila Oyj
Minna Avellan, johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet, puh. 040 533 7932, minna.avellan@tikkurila.com


Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olemme perinteikäs suomalainen yritys, joka toimii nykyään 14 maassa. Laadukkaiden tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme markkinoiden parhaan käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi