content-header-image
Pörssitiedotteet

Ameriprise Financialin omistusosuus Tikkurilassa nousi 5,02 prosenttiin (Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus)

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
8.10.2013 klo 12.00
08.10.2013
Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 4.10.2013 vastaanottanut
arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen Threadneedle Investmentsiltä.

Ameriprise Financial Inc:in hallinnoimien yhtiöiden (Columbia Wanger Asset
Managment LLC, Columbia Management Investment Advisers LLC ja Threadneedle Asset
Management Holdings Limited) omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista ylittää
1/20 (5 %) rajan 3.10.2013 tehdyillä osakekaupoilla. Näiden kauppojen jälkeen
edellä mainittujen yhtiöiden omistus Tikkurila Oyj:ssä on yhteensä 2 215 512
osaketta, mikä vastaa 5,02 prosenttia Tikkurila Oyj:n osakkeista ja
äänimäärästä.

Osuudet on laskettu suhteessa kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja
siihen liittyvään äänimäärään. Tikkurila Oyj:n osakepääoma on 35 000 000 euroa
ja se jakaantuu 44 108 252 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja jokainen
osake tuottaa yhden äänen.

Tikkurila Oyj
CFO Jukka Havia


Lisätietoja:

Tikkurila Oyj
Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 533 7932,
minna.avellan@tikkurila.com


Tikkurila on jo 150 vuoden ajan tarjonnut kuluttajille ja ammattilaisille
helppokäyttöisiä ja kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen.
Tikkurila haluaa olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja muissa
valituissa Itä-Euroopan maissa. - Väriä elämääsi Tikkurilasta.

www.tikkurilagroup.fi