content-header-image
Pörssitiedotteet

Ameriprise Financialin omistusosuus Tikkurilassa laski alle 5 prosenttiin (Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus)

31.05.2016

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
31.5.2016 klo 12.30

Ameriprise Financialin omistusosuus Tikkurilassa laski alle 5 prosenttiin (Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus)

Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 27.5.2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen Threadneedle Asset Management Limitediltä.

Ameriprise Financial Inc:in hallinnoimien yhtiöiden (Threadneedle Asset Management Limited, Columbia Wanger Asset Management, LLC ja Columbia Management Investment Advisers, LLC) omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista alittaa 1/20 (5 %) rajan 27.5.2016 tehdyillä osakekaupoilla. Näiden kauppojen jälkeen yhtiöiden omistus Tikkurila Oyj:ssä on yhteensä 2 112 430 osaketta, mikä vastaa 4,8 prosenttia Tikkurila Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Osuudet on laskettu suhteessa kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja siihen liittyvään äänimäärään. Tikkurila Oyj:n osakepääoma on 35 000 000 euroa ja se jakaantuu 44 108 252 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja jokainen osake tuottaa yhden äänen.

Tikkurila Oyj
CFO Jukka Havia

Lisätietoja:

Tikkurila Oyj
Minna Avellan, johtaja, sijoittajasuhteet ja brändikonseptien kehittäminen, puh. 040 533 7932, minna.avellan@tikkurila.com

Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olemme perinteikäs suomalainen yritys, joka toimii nykyään 16 maassa. Laadukkaiden tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme markkinoiden parhaan käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi