ANVÄNDARVILLKOR

Dessa användarvillkor (nedan kallade "villkor") gäller för dig som vill ha access till och använda Tikkurilas webbplats (härefter benämnd "webbplats"). För att använda webbplatsen ska du acceptera villkoren enligt nedan. Om du inte godkänner dessa villkor samt Tikkurila sekretesspolicy, har du inte rätt att använda webbplatsen.

Tikkurila förbehåller sig rätten att när som helst från tid till annan, ändra användarrättigheterna till webbplatsen, dess innehåll och de tjänster som tillgängliggörs där. Du ansvarar för att själv med jämna mellanrum granska användarvillkoren samt sekretesspolicyn. Genom att fortsätta att använda webbplatsen efter att eventuella förändringar har gjorts, anses du därmed ha accepterat de ändrade användarvillkoren.

Otillåten användning

Du har inte rätt att ändra, överföra eller sälja någon information, data, program eller tjänster som erhållits från webbplatsen, eller ge någon användarrättigheter för dem. Du har inte rätt att använda de tjänster som tillhandahålls på webbplatsen på ett oacceptabelt, provokativt eller olagligt sätt, till exempel genom att skicka skräppost, kedjemeddelanden eller för andra liknande distributionsändamål. Du har heller inte rätt att skicka skräppost till tredje part eller att använda en falsk identitet eller mejladress, eller på annat sätt tillhandahålla vilseledande uppgifter om din identitet eller din informationskälla. Du har heller inte rättighet att använda webbplatsen för att förtala Tikkurila, dess dotterbolag eller samarbetspartners.

Tillgång och användning av webbplatsens innehåll och tjänster

Tikkurila förbehåller sig rätten att begränsa tillgången till de tjänster som tillhandahålls via webbplatsen, och/eller för att göra tekniska eller andra förändringar i dess driftsätt. Tikkurila behåller sin rätt, men inte ansvaret för, att övervaka allt material som finns på webbplatsen och kommentera, överföra eller ta bort allt material som anses vara stötande eller olagligt eller på annat sätt bryter mot våra villkor.

Immateriella rättigheter

Denna webbplats är bunden och skyddad av immateriell lagstiftning, samt internationella avtal om immateriella rättigheter och avtal. Tikkurila äger rätten till namn, symboler och varumärken associerade med Tikkurilas produkter och tjänster på webbplatsen, oavsett om det skyddas av varumärke eller designrätt, med upphovsrätt eller på annat sätt. Du beviljas inte implicit eller på annat sätt någon licens eller rätt att använda någon av Tikkurilas varumärken, symboler eller andra delar som skyddas av upphovsrätt eller på annat sätt, eller liknande delar som ägs av någon tredje part, som finns på webbplatsen.

Friskrivning av ansvar

Webbplatsen tillhandahålls "som den är", utan någon form av garanti. Dessutom är Tikkurila inte ansvarig för några störningar eller eventuellt upphörande av tillgången till webbplatsen. När du använder de kostnadsfria webbplatstjänsterna får du inte hålla Tikkurila ansvarig för webbplatsens kvalitetsstandarder eller dess lämplighet för ett visst ändamål, för störningar relaterade till, eller upphörande av, webbtjänster eller applikationer som finns tillgängliga där. Tikkurila ska inte på något sätt ansvara för direkta, indirekta eller följdskador, kostnader eller förlust av vinst relaterad till möjligheten att använda, eller ett faktiskt användande av, webbplatsen.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som underhålls av tredje part. Tikkurila kommer inte aktivt att övervaka innehållet, ej heller ansvara för noggrannheten och innehållet i all information eller annat som tillhandahålls på webbplatsen, ej heller funktionaliteten för länkar till dessa. Genom att klicka på annonser på webbplatsen kan du överföras till webbplatser som underhålls av tredje part. Tikkurila ansvarar inte för handlingar från tredje parts tjänsteleverantörer. Tjänsteleverantörerna ska var och en vara ansvariga för sin egen verksamhet, marknadsföring och material.