Trust and privacy_1

KODEKS PONAŠANJA

Način na koji poslujemo

Kodeks ponašanja kompanije "Tikkurila" postavlja osnovne zahteve po kojima poslujemo.

 • Uvek postupamo prema zakonu. Osim toga, imamo svoja interna pravila koja poštujemo.


 • Cilj nam je da promovišemo održiv razvoj koji obuhvata pitanja koja se odnose na zaposlene, životnu sredinu, privredu i društvo.


 • Svakodnevno postupamo u skladu s našim vrednostima. Vredni smo poverenja, inovativni smo i profesionalni.


 • Rukovodstvo i supervizori imaju posebne odgovornosti za komunikaciju, praćenje i postupanje u skladu s Kodeksom ponašanja kompanije Tikkurila u svojim organizacijama.


 • Očekujemo da naši partneri čine isto.


Zakon i moral — naša ključna interesovanja

 • Profesionalni poslovni odnosi
 • Sukob interesa
 • Kapital kompanije
 • Poštena konkurencija
 • Ljudska prava i jednakost
 • Bezbednost
 • Poverenje i privatnost

Profesionalni poslovni odnosi

Želimo da budemo pošteni partneri i poslovaćemo samo sa pouzdanim dobavljačima i drugim partnerima. Prednost dajemo dugoročnim odnosima i sve važne ugovore sklapamo u pisanom obliku. Tikkurila i njeni zaposleni i predstavnici nikada neće nuditi, tražiti ili primati mito u bilo kom obliku. Našim zaposlenima nije dozvoljeno da prihvataju ili nude nikakve materijalne koristi ili zabavu, izuzev uobičajenih poslovnih poklona i gostoprimstva.

Sukob interesa

Zaposleni kompanije Tikkurila moraju da izbegavaju situacije koje vode do sukoba interesa između kompanije Tikkurila i zaposlenog. Zaposleni nikada ne treba da traže ličnu korist tako što će koristiti svoj položaj, vlasništvo ili informacije kompanije Tikkurila. Isto važi za rođake ili prijatelje zaposlenog i svaku drugu kompaniju u kojoj zaposleni ima interes.

Kapital kompanije

Svi zaposleni su odgovorni za odgovarajuću zaštitu kapitala kompanije Tikkurila uključujući fizičku imovinu, finansijski kapital, intelektualnu svojinu i sve poverljive informacije. Kapital kompanije se neće koristiti u lične svrhe ili kao podrška poslovima ili aktivnostima koji nisu u vezi sa kompanijom Tikkurila. Kapital kompanije Tikkurila se ne sme koristiti ni u kakve partijsko-političke svrhe.

Poštena konkurencija

Tikkurila se takmiči pošteno u okviru važećih zakona o konkurenciji bez obzira na područje tržišta. Tikkurila se uzdržava od upuštanja u nezakonitu razmenu informacija ili njenog sprovođenja, praksi ili sporazuma među konkurencijom poput utvrđivanja cena, podele teritorija ili podele kupaca. Tikkurila će prikupljati informacije o konkurenciji samo pošteno i legalno koristeći javno dostupne izvore.

Ljudska prava i jednakost

Svoj uspeh gradimo na inspirisanim i motivisanim zaposlenima i želimo da promovišemo njihovu dobrobit. Tikkurila poštuje međunarodno priznata ljudska prava i postupa u skladu s njima. U praksi zaposlenja i rada Tikkurila poštuje princip jednakih mogućnosti i tretmana u pogledu pola, etničkog ili nacionalnog porekla, starosti, religijske proiadnosti, političkih shvatanja ili društvenog statusa. Tikkurila neće koristiti prisilan rad ili dečiju radnu snagu. Svako uznemiravanje u poslovnom okruženju je strogo zabranjeno. Tikkurila poštuje pravo svih pripadnika osoblja na odluku da se prilkjuče sindikatima i drugim udruženjima.

Bezbednost

Profesionalno zdravlje i zaštita na radu suština su dobrobiti naših zaposlenih, pogotovo u proizvodnim pogonima. Pitanja zdravlja i zaštite na radu ne smeju se zanemarivati u interesu uštede troškova ili profita. Takođe brinemo o sigurnosti naših kupaca i životne sredine. Zbog toga uvodimo promene na tržištu promovišući održive izbore.

Poverenje i privatnost

Nejavne informacije o kompaniji Tikkurila i njenim partnerima moraju se držati u tajnosti i štititi od neovlašćenog pristupa. Zaposleni ne smeju da obelodanjuju ili koriste nejavne informacije o kompaniji Tikkurila i njenim partnerima radi vlastite zarade ili zarade neke druge strane osim kompanije Tikkurila. Tikkurila će pribaviti i čuvati lične podatke zaposlenih samo za potrebe administracije i razvoja osoblja. Pristup nejavnim informacijama i ličnim podacima je ograničen.


KODEKS PONAŠANJA

Kodeks ponašanja kompanije Tikkurila postavlja osnovne zahteve po kojima poslujemo: naš pristup profesionalnim poslovnim odnosima, sukobi interesa, zaštita kapitala kompanije, poštena konkurencija, ljudska prava i jednakost, zdravlje, bezbednost i zaštita životne sredine, kao i poverenje i zaštita privatnosti.

Kodeks ponasanja (pdf) (2.4 MB)

Kodeks ponašanja
Kodeks ponašanja kompanije Tikkurila postavlja osnovne zahteve po kojima poslujemo: naš pristup profesionalnim poslovnim odnosima, sukobi interesa, zaštita kapitala kompanije, poštena konkurencija, ljudska prava i jednakost, zdravlje, bezbednost i zaštita životne sredine, kao i poverenje i zaštita privatnosti. Kodeks ponašanja

KontaktiKorporativna odgovornost