Odredbe i uslovi korišćenja website-a   kompanije "TIKKURILA"

Pristupanjem sajtu Tikkurile Oij (u daljem tekstu "Tikkurila") slažete se sa sledećim odredbama I uslovima. Ako se ne slažete sa sledećim odredbama i uslovima, molimo Vas imajte na umu da vam nije dozvoljeno da koristite ovaj sajt.

Sav sadržaj ovog sajta je zaštićen od kopiranja i simulacija u skladu sa međunarodnim zakonima o autorskim pravima i ugovorima. Sva prava zadržana.

Ovaj sajt i sadržaj obezbeđeni su ovde na bazi "kakvi jesu". Tikkurila ne garantuje da će ovaj sajt biti bez prekida ili bez grešaka. Tikkurila zadržava pravo da revidira sadržaj ovog veb sajta ili da zabrani pristup u bilo kom trenutku. Tikkurila ne preuzima nikakvu odgovornost da ažurira ovaj sajt.

Nema garancija bilo koje vrste, bilo izričite ili implicitne, po pitanju dostupnosti, tačnosti, pouzdanosti, pogodnosti za određenu namenu ili sadržaja informacija i materijala na ovom sajtu. Tikkurila neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, specijalnu ili posledičnu štetu, gubitke ili troškove ili gubitak profita koji proističu iz pristupa ili upotrebe ili nemogućnosti da pristupite, ili koristite ovaj sajt. Osim ako je drugačije izričito predviđeno, sadržaj u okviru ovog veb sajta smatra se delom naših odredaba i uslova prodaje.

Ovaj veb sajt može da sadrži hiperveze ka drugim nezavisnim sajtovima. Tikkurila nije odgovoran za sadržaj objavljen na ovim nezavisnim sajtovima i ne podržava ili odobrava bilo koji proizvod ili informaciju koju nude na ovim sajtovima.

Ove odredbe i uslovi i vaše korišćenje ovog sajta uređivaće se i tumačiti u skladu sa zakonima Finske, isključujući sukob pravila zakona. Svaki zahtev ili akcija koji nastanu iz ili u vezi sa ovim odredbama i uslovima ili vašeg korišćenja ovog sajta biće rešeni u Okružnom sudu u Helsinkiju, Finska.

Tikkurila zadržava pravo na izmenu ove pravne informacije u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga. Ulaskom na ovaj sajt, vi prihvatate i slažete se da ćete biti u obavezi bilo kakvih korekcija. Shodno tome, treba povremeno da posećujete ovu stranicu da biste pregledali ove odredbe i uslove.