KONTAKTI

Tikkurila d.o.o.        

Ul. Hajduk Veljkova bb,

15000 Šabac

Srbija

Tel.  + 381 15 368 800

Fax.+ 381 15 368 899

E-mail: info.rs@tikkurila.com

Web site: www.tikkurila.com/serbia Tikkurila d.o.o.e.l.

Ul. 1550  br.16 Kačanički pat

Skoplje

Makedonija

Tel.   + 389 2 2549 050

Fax. + 389 2 2549 049

E-mail: info@zorkacolor.com.mk

Web site: www.tikkurila.com/serbia

KontaktiKorporativna odgovornost