Corporate Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Rozwiązania przyjazne dla środowiska inspiracją dla firmy Tikkurila

Już od 150 lat Tikkurila oferuje klientom indywidualnym i odbiorcom profesjonalnym rozwiązania w zakresie dekoracji i ochrony powierzchni, proste w stosowaniu i przyjazne dla środowiska naturalnego. Nasza odpowiedzialność przejawia się w trosce o klienta polegającej na zapewnieniu pomocy w dokonywaniu wyborów przyjaznych dla otoczenia. Wymaga to myślenia wykraczającego poza puszkę farby. Odpowiedzialność firmy Tikkurila obejmuje pełen cykl życia produktu: od zaopatrzenia produkcji aż po wsparcie użytkownika końcowego.

Kierujemy się zasadą odpowiedzialności we wszystkich naszych działaniach

CR polandPodstawą naszego sukcesu są zaangażowani pracownicy

Dążymy do zmian na rynku poprzez promowanie rozwiązań przyjaznych dla otoczenia

Działamy w sposób przyjazny dla otoczenia i tworzymy nowe możliwości biznesowe

Jesteśmy odpowiedzialnymi obywatelami naszych społeczności

Pomagamy klientom w dokonywaniu wyborów przyjaznych dla środowiska. Działamy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, koncentrując się na pracownikach i ochronie środowiska. Skuteczne zarządzanie tymi aspektami oznacza korzyści zarówno dla firmy jak i dla gospodarki oraz całego społeczeństwa.

Nasze wartości: wiarygodność, innowacyjność i profesjonalizm kierują wszystkimi naszymi działaniami, pozwalają również funkcjonować w sposób przyjazny dla otoczenia. Stanowią fundament naszych codziennych decyzji.

Wspierając wartości fundamentalne, podzieliliśmy nasze proekologiczne działania na cztery kluczowe obszary: Personel, Środowisko, Gospodarka i Społeczeństwo. Centralnym punktem odniesienia w każdym z nich jest klient.

 


Zaangażowanie w rozwój przyjazny dla otoczenia

Program odpowiedzialności biznesowej dotyczy wszystkich działań w Grupie Tikkurila. Uzupełnia on nasz Kodeks Postępowania, opisujący zasady prowadzenia działalności, a jego idee przekładają się w praktyce na operacje prowadzone przez firmy należące do Grupy.

Każda z firm Grupy Tikkurila ma własną historię i tradycje. Program odpowiedzialności korporacyjnej określa nasze ogólne cele i zasady, a także zestaw wspólnych dla całej Grupy wskaźników mierzących nasze postępy. Roczne plany operacyjne na poziomie poszczególnych firm i zakładów, dostosowane do lokalnych warunków oraz oczekiwań akcjonariuszy stanowią uzupełnienie tej praktyki.

Regularnie śledzimy nasze postępy w dziedzinie ekorozwoju w skali całej Grupy Tikkurila. Dążymy do uzyskania w każdym naszym zakładzie niezależnie audytowanych i certyfikowanych systemów zarządzania jakością, ochroną środowiska i bezpieczeństwem.

Każdy pracownik grupy Tikkurila przyczynia się do naszych starań w zakresie odpowiedzialności przedsiębiorstwa i do osiągania naszych wspólnych celów. Oznacza to, że nasz sukces w tej dziedzinie ostatecznie zależy od codziennych decyzji podejmowanych przez nas wszystkich.

 


Kontakt
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu