Increase text size Decrease text size Print Luo sivusta PDF Tell a friend

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY TIKKURILA POLSKA S.A.


Polityka prywatności

Firma Tikkurila Polska S.A. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.  Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej firmy Tikkurila Polska S.A.  Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Korzystając ze strony internetowej firmy Tikkurila Polska S.A., Użytkownik zgadza się na zapisy określone przez Politykę Prywatności oraz na Warunki Korzystania ze Strony. Osoby, które nie akceptują tych warunków i zapisów proszone są o niekorzystanie z niniejszego serwisu.

Przetwarzane dane

Firma Tikkurila Polska S.A. gromadzi tylko takie dane osobowe, które odpowiadają celom, do których mają być użyte, np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, informacje kontaktowe, dane umożliwiające dostarczanie klientowi towaru i usług oraz otrzymywanie informacji zwrotnej na temat produktów i usług firmy Tikkurila Polska S.A..  Dane osobowe zbierane są głównie bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą.

Cele przetwarzania danych

Firma Tikkurila Polska S.A. gromadzi i przetwarza dane osobowe m.in. w następujących celach:
1) Nawiązywanie kontaktu zarówno z klientami detalicznymi jak i profesjonalistami lub z ich przedstawicielami np. w sprawach związanych z usługami.
2) Promowanie produktów i usług firmy Tikkurila Polska S.A.. W przypadku gdy odpowiednie regulacje prawne wymagają  odrębnej pisemnej zgody użytkownika strony internetowej, taka zgoda musi być wcześniej uzyskana przez firmę Tikkurila Polska S.A.
3) Wykorzystanie informacji zwrotnych na temat firmy Tikkurila Polska S.A. umożliwiających ocenę i  doskonalenie oferowanych produktów i usług.
4) Zagwarantowanie praw i wypełnianie obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy firmą Tikkurila Polska S.A. i osobą, której dane osobowe są przetwarzane.
5) Przestrzeganie odpowiednich regulacji prawnych.

Ochrona danych osobowych

Firma Tikkurila Polska S.A. zobowiązuje się zastosowania wszelkich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym do nich dostępem.  Ochronę zapewniamy poprzez zastosowanie systemu szyfrowania, sprawowanie kontroli na dostępem do danych osobowych, sprawowanie kontroli nad procesem administrowania prawami użytkownika oraz poprzez przeprowadzanie odpowiednich szkoleń pracowników zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych

Firma Tikkurila Polska S.A. może przekazywać dane osobowe innym oddziałom w Grupie Tikkurila oraz stronom trzecim uprawnionym do przetwarzania danych osobowych w imieniu firmy Tikkurila Polska S.A..
Firma Tikkurila Polska S.A. może przekazywać dane osobowe do przetwarzania poza granicami kraju.  Firma Tikkurila Polska S.A. zobowiązuje się do zapewnienia transferu danych zgodnego z odpowiednimi regulacjami prawnymi oraz dołoży wszelkich starań, aby że dane osobowe były odpowiednio chronione bez względu na lokalizację geograficzną.

Prawa osób, których dane dotyczą


Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługują prawa związane z procesem przetwarzania ich danych.  Takie osoby mogą:
1)  Zwrócić się  z prośbą do firmy Tikkurila Polska S.A. o potwierdzenie faktu przetwarzania swoich danych osobowych.  Takim osobom przysługuje również prawo do otrzymania kopii swoich danych w zrozumiałej formie.
2) Wystąpić z  żądaniem o usunięcie lub zaktualizowanie swoich danych osobowych jeżeli są one niepełne, nieadekwatne do celu ich wykorzystania, błędne lub nieaktualne.
3) Zrezygnować z subskrypcji materiałów marketingowych firmy Tikkurila Polska S.A..

Należy pamiętać, że odpowiednie lokalne regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych mogą zawierać zapisy narzucające spełnienie dodatkowych warunków związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz prawami osób, których te dane dotyczą.

Pliki cookies

Wiele witryn w sieci, w tym również strona internetowa firmy Tikkurila Polska S.A. zamieszczona pod adresem www.tikkurilagroup.com/poland  wykorzystuje technologie plików cookie.  Cookies to niewielkie pliki danych, które podczas wizyty internauty na danej stronie internetowej, przesyłane są do urządzenia użytkownika i zapisywane w jego przeglądarce.  Gdy użytkownik ponownie odwiedzi tę samą stronę internetową, wówczas dane zapisane w pliku cookie pozwalają na śledzenie historii jego działań w danym serwisie.
Podczas odwiedzin na stronie internetowej www.tikkurilagroup.com/poland pliki cookie mogą zostać zainstalowane na urządzeniu Internauty w celu sprawnego użytkowania strony internetowej. Użytkownik może uniemożliwić korzystanie z tych plików, wprowadzając zmiany w preferencjach przeglądarki internetowej, jednakże może to skutkować wolniejszym działaniem strony internetowej oraz brakiem dostępu do niektórych jej części.  Jeżeli podczas wizyty Użytkownika w witrynie internetowej www.tikkurilagroup.com/poland ustawienia jego urządzenia pozwalają na zapisywanie plików cookie, wówczas uznaje się, że wyraża on zgodę  na wykorzystanie plików cookie na stronie internetowej www.tikkurilagroup.com/poland.

Instrukcja zmiany ustawień cookies w przeglądarce

Aby zmienić ustawienia dotyczące  plików cookie, Użytkownik powinien odszukać w swojej przeglądarce następujące opcje: ‘Ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści lub Pliki cookie’.
Tam można:
  •  Wyłączyć/przywrócić obsługę cookies
  • Usunąć zapamiętane cookies
  • Zablokować przechowywanie cookies
Więcej szczegółów Użytkownik może znaleźć w instrukcji obsługi swojej przeglądarki.

Warunki dodatkowe

Oprócz niniejszej Polityki Prywatności, firma Tikkurila Polska S.A. może przedstawiać dodatkowe informacje lub formułować dodatkowe warunki związane z przetwarzaniem danych osobowych w szczególnych sytuacjach jak np. kampanie lub działania promocyjne.  Firma Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce Prywatności w dowolnym czasie.  Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, prosimy kierować na adres: tikkurilapolska@tikkurila.com.