Increase text size Decrease text size Print Luo sivusta PDF Tell a friend
Green M

Bendrovės atsakomybė

„Tikkurila“ varomoji jėga – aplinką tausojantys sprendimai

„Tikkurila“ tiekia paprastiems klientams, profesionaliems vartotojams bei pramonės atstovams praktiškus ir ekologiškai subalansuotus sprendimus paviršiams apsaugoti ir dekoruoti. Mūsų bendrovės atsakomybės pagrindinis principas — padėti klientams pasirinkti aplinką tausojančius sprendimus. Tokį požiūrį lemia platus mąstymas, neapsiribojantis vien dažų skardine. „Tikkurila“ atsakomybė apima visą produkto gyvavimo ciklą — nuo žaliavų parinkimo iki jo pateikimo galutiniam vartotojui.


Visų mūsų veiksmai grįsti  bendrovės atsakomybės principais

Mūsų sėkmingos veiklos receptas – įkvėpti ir motyvuoti darbuotojai.
Mes skatiname rinkos pokyčius siūlydami aplinką tausojančius sprendimus.
Mes plėtojame darnią veiklą ir kuriame naujas veiklos galimybes.
Mes gerai jaučiame pilietinę atsakomybę savo bendruomenėse.


Mes padedame savo klientams pasirinkti aplinką tausojančius sprendimus. Mes valdome savo operacijas laikydamiesi darnios plėtros požiūrio ir ypatingą dėmesį skiriame darbuotojams bei aplinkai. Tinkamai kontroliuojant šias sritis pasiekiama visapusiška nauda: tai palankiai veikia
mūsų verslą, ekonomikos ir visuomenės raidą.

Mūsų vertybės — patikimumas, novatoriškumas ir profesionalumas — yra mūsų operacijų varomoji jėga. Šiomis vertybėmis pagrįsta ir darni veikla. Jomis remiamasi kasdien priimant plataus masto ir mažiau svarbius sprendimus.

Norėdami įtvirtinti šiuos pagrindinius principus, mes suskirstėme savo darniąją veiklą į keturias pagrindines sritis: tai darbuotojai, aplinka, ekonomika ir visuomenė. Vartotojas yra įtrauktas į kiekvieną iš keturių sričių.
 

Darnios plėtros skatinimas

Mūsų bendrovės atsakomybės programa taikoma visoms „Tikkurila“ grupės atliekamoms operacijoms. Programa parengta siekiant papildyti mūsų „Elgesio kodeksą“, kuriame išdėstyti pagrindiniai „Tikkurila“
veiklos vykdymo principai. Šios programos principai taikomi „Tikkurila“ grupės įmonių praktinėje veikloje.

Kiekviena grupės įmonė turi savo atskirą istoriją ir tradicijas. „Tikkurila“ bendrovės atsakomybės programoje numatyti pagrindiniai mūsų tikslai ir principai, taip pat bendri visos grupės pažangos vertinimo rodikliai. Grupės požiūrį papildo atskiri metiniai veiklos planai, kurie skiriasi priklausomai nuo regiono ir įmonės: jie atspindi akcininkų lūkesčius atitinkančias nuostatas ir tikslus.

Mes reguliariai vertiname visose „Tikkurila“ grupės įmonėse daromą pažangą plėtojant darnią veiklą. Mūsų tikslas – siekti, kad visose „Tikkurila“ įmonėse būtų įdiegtos nepriklausomų auditorių patikrintos ir sertifikuotos kokybės, aplinkosaugos bei saugumo valdymo sistemos.

Kiekvienas „Tikkurila“ darbuotojas įneša savo indėlį vykdant bendrovės atsakomybės programą ir siekiant mūsų bendrų tikslų. Mūsų sėkmė šiuo požiūriu priklauso nuo kiekvieno asmens kasdien pasirenkamų sprendimų.