content-header-image

Beställningsformulär – personuppgifter

Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.

1. Grundläggande information

2. Relation till Tikkurila

För att vi ska kunna identifiera relevanta datasystem och register ber vi dig förtydliga i vilken roll du har haft kontakt med Tikkurila.

3. Kontaktperson hos Tikkurila

Min primära kontakt hos Tikkurila har varit:

4. Begäran

4.2. Rättelse/radering

4.3. Tillgång till personuppgifter

4.3.1. Jag vill ha en kopia av mina personuppgifter.

Ange vilka personuppgifter det gäller:

4.3.2. Ange hur du vill ta emot kopian.

Om uppgifterna är konfidentiella eller känsliga kan vi kanske inte använda den metod du har valt. I så fall kommer vi att kontakta dig för att informera om hur vi tillhandahåller informationen.