Annual Report 2010


Tikkurila Annual Report 2010
According to Tikkurila’s vision, Tikkurila inspires people to color their lives and encourages them to use their creativity and imagination. Tikkurila wants to be more than a traditional paints and coatings company. Tikkurila was listed on the NASDAQ OMX Helsinki in March 2010. The company’s history dates back to 1862. HTML Annual Report 2010 Tikkurila's Annual Report 2010

Tikkurilan vuosikertomus 2010
Tikkurilan vision mukaan yhtiö inspiroi ihmisiä tuomaan väriä elämäänsä ja kannustaa heitä käyttämään luovuuttaan ja mielikuvitustaan. Tikkurila haluaa olla enemmän kuin perinteinen maaliyhtiö. Tikkurila listautui NASDAQ OMX Helsinkiin maaliskuussa 2010. Yhtiön historia ulottuu vuoteen 1862. HTML Vuosikertomus 2010 Tikkurilan vuosikertomus 2010


Corporate Responsibility


Presentations
Reports
Whatsup
Locations
Questions