Velkarahoitus

Rahoitusvelkojen rakenne 31.12.2013 (milj. euroa)

Velkarahoitus 31122013
Tikkurilan velkarahoitus koostuu pääasiassa 180 miljoonan euron klubilainasta, joka on tehty kolmen pankin kanssa syyskuussa 2011. Tämä laina jakautuu kahteen osaan:
  • 60 miljoonan euron pitkäaikaiseen pankkilainaan, joka erääntyy syyskuussa 2016
  • 120 miljoonan euron valmiusluottolimiittiin, jonka alkuperäinen juoksuaika oli kolme vuotta mutta jota jatkettiin vuoden 2013 aikana yhdellä vuodella eteenpäin. Ko. lainakomponentin eräpäivä on näin ollen syyskuussa 2015
Näiden rahoitusjärjestelyjen lisäksi yhtiöllä on seuraavia velkasopimuksia:
  • 25 miljoonan euron kahdenkeskinen valmiusluottolimiitti, joka erääntyy lokakuussa 2016
  • 100 miljoonan euron yritystodistusohjelma 
  • yksittäisiä pankkitililimiittejä ja rahoitusleasingsopimuksia

Avainluvut

Alla olevassa taulukossa esitetään velkarahoitukseen liittyvät avainluvut vuoden/vuosineljänneksen lopun tilanteen mukaan.


2013

2012

2011

2010

2009

Rahoitusvelat (milj. euroa)

 77,8

96,6

109,8

148,0

154,1

Rahavarat (milj. euroa

 29,2

15,9

10,4

69,4

24,5

Korolliset nettorahoitusvelat
(milj. euroa)

 48,6

80,6

99,4

78,6

129,5

Nettovelkaantumisaste (%)

 23,4

39,1

51,9

41,4

90,0

Omavaraisuusaste (%)

 50,1

47,7

44,1

41,1

35,7

Lainasalkun keskimääräinen korkokanta (%)

 1,5

2,1

4,3

5,2

6,9


Lisää aiheesta

Pörssitiedote:
Tikkurila järjestelee velkarahoituksensa uudelleen

Selvitys rahoitusriskeistä on luettavissa vuoden 2012 tilinpäätöksen liitetiedoista (liitetieto nro 35, tilinpäätöksen sivut 48–53).